Berätta om din bok!
Boken är en humoristisk samhällssatir om upphandling, dementas villkor och livskvalité och handlar om en upphandling av demensboende som spårar ur. Patienterna och deras tillgångar försvinner och det stackars kommunalrådet får resa till Afrika för att leta efter dem. Det blir en mödosam och känslosam resa med inspektion av demensboende som väl uppfyller standarden i Uganda men som har en del övrigt att önska ur ett svenskt perspektiv. Parallellt med det övriga händelseförloppet lever de dementa patienterna sitt nya liv med ett flertal spektakulära aktiviteter.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Min far bor på ett demensboende och de demenstas villkor och livskvalité var en aspekt som jag tyckte var intressant att belysa, från en ny utgångspunkt. Samtidigt pågick debatten om upphandling av välfärd med förespråkare för privata alternativ och motståndare mot vinster i välfärden. Under mina cykelturer, i den eviga motvinden, växte första delen av historien fram. Resterande delar växte sen successivt fram under arbetets gång.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
I botten ligger nog ett intresse av att delta i samhällsdebatten. I ungdomen var jag politiskt engagerad och under åren har jag skrivit en del insändare om olika ämnen som engagerat mig och jag tyckte att demens var ett intressant och utmanande område att beskriva, utifrån ett humoristiskt perspektiv.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Med viss förvåning samt förundran över hur jag fått tid till skrivandet, då det inte är min huvudsakliga sysselsättning. Några har också varit positiva till att jag valt att skriva om demens.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag håller på med en ny bok som också är ett inlägg i samhällsdebatten. I detta fall gäller det jämställdhet, eller snarare ojämställdhet. Det blir dock ingen roman utan en mer faktabaserad analys av situationen i Sverige.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Gå en skivarkurs först, så slipper ni börja om flera gånger under skrivandet.

Varför ska man läsa din bok?
Det är en rolig och skruvad historia om ett ämne som berör många.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag driver en egen konsultverksamhet med inriktning på projektledning, utredning, upphandling, etc.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som kan svenska, då den inte är översatt till andra språk än...