Berätta om din bok!

Jag uppmärksammar en dold reserv på Österlen. De kraftfulla kvinnorna. Jag vill synliggöra den kraften i samhällsbyggandet som jag upplever har varit osynlig. De kraftfulla kvinnorna har många gånger tillsammans i en stark familjegemenskap eller sammansvetsat nätverk, hjälpt till att skapa tillväxt utan att direkt synas. Jag vill lyfta fram dessa fantastiska förebilder. Främst som förebilder för våra yngre, men även för övriga, såväl män som kvinnor.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag kom på idéen till boken när jag funderade över vad som bär mig och tänkte på min egen förebild, min farmor. Hon var en kraftfull kvinna, som burit mig genom tjugo år i näringslivet i mansdominerade sammanhang såväl i affärsverksamhet som mänskligt. Jag har alltid känt "Jag duger och jag kan göra skillnad, bara jag vågar".

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Mötet med människor, naturen, en inre kraft och viljan att väcka tankar om förändring och att ta vara på alla resurser i naturen och i människor.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen hade länge väntat på att jag skulle skriva.

Skriver du på något nytt nu?

Nu skriver jag nästa bok "I skuggan av en silo".

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

"Just Do It"! Börja direkt att skriva. Under tiden får du impulser, tips och råd som hjälper dig till ett bra resultat.

Varför ska man läsa din bok?

Jag vill att du skall inspireras till mer mod att våga göra det du brinner för och därmed hjälpa till att skapa ett mänskligt hållbart samhälle. Samtidigt som du använder dina styrkor och resurser får du en glädje som räcker även till din omgivning.

Vad gör du när du inte skriver?

Då går jag i skogen, leker med min katter och tänker ut finurliga projekt som sammanför människor.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill att alla skall läsa boken, låta sig inspireras och se de goda exemplen som förebilder.