Berätta om din bok!

Författaren spinner trådar mellan dröm och verklighet, myt och vardag, mystik och mystiska händelser med historiska fakta som bakgrund. Man kan tydligt märka en passion för ämnet. Det är en välskriven bok och spännande läsning, framför allt om man är mytologisk-historiskt intresserad. Den har ett målande språk, är lättläst och har bra flyt.

I en inte allt för avlägsen framtid får vi träffa några charmerande personligheter som bor och lever i ett lite trist Malmö. Det vardagliga trötta Malmö, porträtten av huvudpersonerna med rötter i Balkan, förgreningar långt bort och långt bak i tiden, skapar en speciell atmosfär och en alldeles egen liten värld som vi är inbjudna till.

Kanske kan boken också väcka nyfikenhet och inspirera till ytterligare fördjupning i de historiska skeendena.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Att skriva första delen av en trilogi har varit en naiv men nyttig erfarenhet och en spännande utmaning till de efterföljande två, som kommer inom en snar framtid.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det okända i all världens hörn. Mycket av det som jag skriver om är faktiskt mina egna dag- och nattdrömmar.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Det var överlag positiva kommentarer.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag skriver på den andra delen av trilogin.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Man ska inte vara rädd för att skriva. Det lugnar sinnet, stressar av kroppen mentalt och hjälper en att förflytta sig genom olika tidsskeenden i meditativ kroppshållning, allt för att på så sätt genomleva skarpa bilder i panoramaformat. Man får sålunda nya perspektiv på det komplexa livet på jorden.

Varför ska man läsa din bok?

Den berömde argentinske författaren Jorge Luis Borges (1899-1986), som är en av de största författarna under tjugohundratalet, sade: ”Böcker som varar länge är de böcker som kan läsas på olika sätt. I varje fall bör de möjliggöra en annorlunda och varierande läsning. Varje generation läser stora verk på ett annat sätt.”

En av de böcker som kan läsas och tolkas på många olika sätt är romanen ”Den gyllene legenden och ett otal mord” av Ljubomir T. Dević. Denna ovanliga bok och filosofiskt orienterande bok är en mystisk blandning av dåtid, nutid och framtid. Författaren lyckas koppla ihop det avlägsna förflutna med den nutida mänskliga civilisationen. Han lyckas med sin kreativa talang att binda samman det som vid första anblicken anses oförenligt.

Vad gör du när du inte skriver?

Skriver ändå. Ger mig aldrig.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av parapsykologi, mytologi och historia.