Berätta om din bok!

I den här reportageboken berättar jag vad det innebär att driva vård, skola och omsorg med en idé och hur organisationerna visar sitt mervärde.

Följ med mig på en resa i Sverige, till förskolor, behandlingshem och sjukhus som har en idéburen huvudman och till samhället Tillberga som helt drivs av en ekonomisk förening.

År 2008 slöts en överenskommelse om samverkan mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer inom det sociala området. Bara ett fåtal kommuner och regioner har egna överenskommelser, trots att det är lokalt som verklig samverkan kan åstadkommas.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har en bakgrund som engagerad i olika idéburna organisationer och var nyfiken på hur de lyckas driva välfärd och hur samverkan med olika myndigheter ser ut. Jag hade tidigt en idé om vilka jag skulle intervjua men hittade också nya spår och kontakter under det dryga år jag reste runt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid gillat att formulera mig och har skrivit mängder av reportage, redovisningar och kortare texter för olika mottagare som frilansjournalist. Men att sammanställa så många intervjuer och fakta var en ny, spännande utmaning. Det som inspirerar mig är folkbildning, att berätta en historia och att väcka tankar hos mottagaren.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Några med förvåning men jag har tidigare gett ut två böcker och jobbat som frilans i 12 år så det var mer en naturlig utveckling.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har under flera år arbetat på en historisk roman om min mormor och hennes liv mellan 1920 och 1970. Hon blev ensam med fyra barn och drev en handelsträdgård. Ett första utkast är klart men den behöver ganska mycket bearbetning innan den kan ges ut.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Lyssna inte på undanflykter! Det är så lätt att tänka att jag gör det senare och så kommer det en massa annat emellan.

Varför ska man läsa din bok?

Är du intresserad av vård, skola och omsorg och hur välfärden kan drivas på ett annorlunda sätt finns det fina beskrivningar av olika verksamheter här. Är du engagerad i civilsamhället, politiker eller arbetar i en kommun eller region och vill att samverkan ska bli bättre så finns det tips på hur det kan gå till.

Vad gör du när du inte skriver?

Nu är jag heltidspolitiker som kommunalråd i Huddinge med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet. Är också vice ordförande i socialnämnden. Jag är gift och har fyra barn varav tre bor hemma. Mitt engagemang vid sidan om lokal politik är inom nykterhetsrörelsen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Företrädare för civilsamhället, politiker och personal i kommuner och landsting/regioner.