Berätta om din bok!

Det är en bok om personlig utveckling för ryttare i ridsporten. Den ger vägledning, råd och tips hur man kan använda sig av personlig utveckling när ryttarlivet inte är eller fungerar som man önskar. Boken vill inspirera ryttare att pröva nya vägar för att ta sig förbi svårigheter och få nya insikter samt ny kunskap för att utveckla sin ridning.

 

Hur kom boken till?

Jag erbjuder personlig coachning, kurser samt föreläsningar i personlig utveckling inom ridsporten i företaget Human horse center. 2007 tyckte några kursdeltagare att det skulle vara intressant med en bok och då föddes idén om att skriva Den inre ryttaren. Jag ville ge röst åt det jag inte tyckte att vi pratade om i ridsporten, nämligen hur svårt det kan vara mentalt när det inte fungerar som vi vill och önskar. Det skrivs hundratals böcker om personlig utveckling, men ingen bok fanns som riktade sig till just ryttare. Jag skrev en bok som publicerades på ICA bokförlag år 2009. Men, samma vecka som jag fick beskedet att ICA bokförlag var intresserade fick jag också beskedet att jag hade cancer. Boken gavs ut 2009, men jag fick ägna de kommande åren åt att överleva min cancer, varpå både företaget och boken levde ett stillsamt liv under många år. 2016 när Peder Fredricsson fick Jerringpriset för sitt OS silver i hoppning uttryckte han ett förhållningssätt i sitt tal som jag så länge hade saknat i ridsporten.  Där och då blev jag stärkt i idén jag burit på länge. Det var dags att omarbeta, förlänga och framförallt fördjupa boken Den inre ryttaren som jag skrev för tio år sedan.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken bygger på manuset från den första bokversionen av Den inre ryttaren. Men det fanns en önskan om att skriva en fördjupad och utvecklad version som också växte fram under skrivprocessen.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Viljan att berätta inspirerar mig mer än själva skrivandet. Min önskan är att kunna bidra till en skillnad för ryttare. Det känns meningsfullt om boken kan skapa möjlighet för fler ryttare att få leva mer i harmoni med våra hästar i ryttarlivet. Det är inspirerande att utifrån mina berättar idéer, egna ryttarerfarenheter och erfarenheter som ryttarcoach tillsammans med mina kunskaper och erfarenheter av personliga utveckling kunna skapa en bok.

 

Skriver du på något nytt nu?

Nej.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ett råd är att ha en stark idé vad man vill förmedla, vara uthållig och ha tilltro att det finns ett behov av det man vill förmedla.  Våga lita på processen, tvinga inte fram ett manus. När min första bok gavs ut var det från huvudet, jag ville bevisa att jag kunde ge ut en bok ”att jag också kunde”.  Min andra version är välförankrad i mig och jag har känt mig lugn och trygg genom hela processen. Under hela skrivprocessen har jag arbetat heltid, varför jag lovade mig själv att om jag kände att det blev ett måste och kravfyllt då skulle jag inte fortsätta. Då fick det vara, jag ville inte ha den pressen på mig. Lyssnade på mig själv och skrev bara när jag kände att jag hade utrymme i mig för skrivandet. Och så blev det. Ett bra tips är att anlita en skrivcoach, det var hon som möjliggjorde en bra och lärorik omarbetning av mitt tidigare manus och att jag fick den fördjupning som jag önskade.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att få kunskap och råd hur ryttare genom personlig utveckling t e x kan bli mer medvetna och ansvarsfulla genom att ta kontroll och ansvar över för sina känslor och reaktioner i ryttarlivet på ett konstruktivt sätt. Vilket t e x kan innebära mer avspända och gladare ryttare och hästar. Samt hur viktigt det är att vi lyssnar till och följer känslan, snarare än tanken.   

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är beteendevetare och utbildad coach och arbetar som projektledare och processledare. I företaget Human horse center erbjuder jag personlig utveckling för ryttare, individuellt eller i grupp eller lag samt håller föreläsningar och kurser, samt ger healingbehandlingar till hästar.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Ryttare som är nyfikna på hur personlig utveckling kan utveckla ridningen och känslan i ridningen oavsett disciplin, ålder och utbildningsnivå.