Berätta om din bok!

Den ohyggliga dumheten skildrar förvaltningschefen Sven Klavérs öde när han dimper ner i den lagomkorrupta kommunen Listerås. Uppdraget han fått är att få rätsida på kommunens dystra skolresultat. Vad är det egentligen som sätter hinder för att barnen i Listerås ska få sin Drömskola med spännande möjligheter till lärande och utveckling? Med hjälp av sin vän, Ami från Indien, försöker Sven förstå sig på den ohyggliga dumhet som ibland tillåts blomstra, när normalt kloka människor kommer samman i grupp. Berättelsen skildras med humor och värme, men har en seriös underton, då den bygger på verkliga händelser. Många kan nog känna igen karaktärer och situationer, men ingen som läser den behöver känna sig särdeles utpekad eller dumhetsförklarad. Den fiktiva kommunen Listerås med sina små oegentligheter lär nämligen finnas och frodas på många håll i landet. Min ambition med ”Den ohyggliga dumheten har varit att ge en någorlunda heltäckande bild av de bakomliggande orsaker som ligger till grund för att saker och ting kan gå snett i exempelvis en organisation eller en kommun.

Hur kom boken till?

Under tre och ett halvt år arbetade jag som förvaltningschef och skolchef i en mindre kommun. Mitt uppdrag var att bidra till att höja skolresultaten och att delta i kommunens ledningsgruppsarbete. Uppdraget fortlöpte ganska bra men tog sin ände i förskräckelse då jag och den högsta ledningen hade olika syn på hur uppdraget skulle utföras. Efter att jag slutat arbeta i kommunen reflekterade jag en hel del kring vad det var som dels förhindrade utveckling i kommunen och dels ledde fram till strömningar som motsatte sig samtidskultur, mångkultur osv. Allt detta har jag försökt få ner i skrift efter olika teman. Innehållet och handlingen bygger på en omfattande research, där jag tagit del av dokument, PM och minnesanteckningar och gjort mängder av intervjuer. Jag har förstått att de företeelser jag försökt fånga går igen i väldigt många organisationer och kommuner. Då föddes idéen om den fiktiva kommunen Listerås. För att göra boken läsvänlig har all research klätts i en skönlitterär kappa. När detta skedde tycks boken även ha blivit rolig, vilket egentligen inte var min avsikt från början. Det är i grund och botten en mycket tragisk bok, men då jag tycker att den bästa humorn är den som har svärta och ligger nära vardagen är det kanske naturligt att boken nog faller under tragikomik.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag började med att skriva titlarna på 10-12 rubriker efter de teman jag ville lyfta. Inledningskapitlet hade jag delvis i en byrålåda sedan tidigare. Det handlade om Indien, men jag tyckte det blev bra med denna kontrast i boken, som bidrar till ett fågelperspektiv kring det som sker. Själva skrivprocessen har varit experimentell, där jag provat mig fram. Det har varit häftigt att följa karaktärerna utvecklas som om de själv bestämt en hel del och jag bara skrivit ner detta. Jag skrev en grov skiss av sista kapitlet efter kapitel ett, så jag hade ändå en styrning i processen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har försökt skriva en bok som jag själv skulle vilja läsa. Oavsett konstform gillar jag när det finns olika lager, där det går att göra nya upptäckter efter hand. Boken kan läsas rakt av i hängmattan, som ett rent skönlitterärt nöje, där vi får följa huvudpersonen Sven Klavérs historia. För den som vill finns mycket att upptäcka, t.ex. i form av referenser till annan litteratur, till verkliga personer eller till historiska händelser. Det finns mycket att grotta ner sig i för den som vill det. Det är den sorts litteratur jag själv gillar att läsa.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har precis börjat doktorera, så det blir väldigt mycket akademiskt skrivande. Det är spännande att försöka utveckla formerna även för detta skrivande.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Många kan nog vara oroliga för formalian, som exempelvis skrivregler. Mitt tips är ändå att försöka ha så roligt som möjligt under processen och fokusera på berättelsen. Skriv något du själv skulle vilja läsa. Ta tag i formalian på slutet, när berättelsen börjat ta form.

Varför ska man läsa din bok?

Det sker mycket "dumheter" i vardagen i de flesta organisationen som vi nog inte alltid tänker på för vi är så vana vid dem. Varför lägger vi exempelvis så mycket energi på att ta fram värdeord i olika organisationer och vad ska vi med alla handlingsplaner till. Många gånger är det bara kostsamt. Ur ett metaperspektiv handlar boken om allvarliga samhällsfenomen kopplat till vår demokrati och vikten av att vi som personer och organisationer står upp för våra lagstadgade gemensamma värden. Till exempel allas rätt till en likvärdig utbildning eller rätten till det fria ordet. En del av detta handlar om vikten av att värna en sund relation mellan tjänstepersoner och politiker och att undvika alla former av korruption.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver gör jag nog som de flesta andra. Vad jag verkligen kan uppskatta är att få vara med om det oväntade som tvingar mig att se på världen på ett annat sätt. Det kan ske i goda samtal, genom kultur och resor eller bara genom att vara ensam och reflektera i naturen. Sista åren har jag börjat dyka mycket. Det är som att stiga in i en annan värld - ungefär som att läsa eller se en bra film. En värld som består både av ett ofantligt lugn och av adrenalinkickar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Boken kan läsas rakt av i hängmattan av den som vill skratta igenkännande en stund åt tokigheter som de flesta nog kan känna igen. Det persongalleri kommer locka fram många skratt. För den som vill kan boken även användas som diskussionsunderlag i ämnen som organisation, ledarskap, demokrati eller skolutveckling. Fokus kan då riktas mot vad som värderas, vad som accepteras, och vad som inte accepteras och hur allt sammantaget bidrar till att bromsa eller generera utveckling.