Berätta om din bok!

Boken är något av en psykologisk thriller som tilldrar sig i Göteborgsmiljö. Huvudpersonerna kommer ur en väletablerad familj där det
ändå finns en del inbyggda spänningar och konfliktytor. De visar sig härröra från den yngste sonen i familjen. En mycket välbegåvad och
välutbildad person som visar sig vara personlighetsstörd. De övriga två syskonen med familjer lyckas så småningom som vuxna komma till insikt om broderns destruktiva personlighet. De lär sig hantera situationen och dessutom lösa problemet på sitt eget kanske oväntade sätt.

 

Hur kom boken till?

Jag har tidigare skrivit två fackböcker varav den ena, "Psykopatiska Chefer", blev en bestseller. Det var den första bok om psykopati som skrivits av en svensk och utgivits på svenska. Jag arbetade då som chefsrekryterare och företagskonsult. Uppmärksamheten kring boken har gjort att jag länge har funderat över en uppföljare. Samtidigt kände jag efter all respons från läsare som har berättat historier ur vardagsliv och från arbetsplatser att där fanns material för flera thrillers.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Ide´n föddes under en skrivarkurs på Zanzibar. Förmodligen hade jag omedvetet burit på en tanke att göra någonting av allt material jag hade från mina samtal med drabbade personer. Drabbade av psykopater. På några dagar utvecklade jag ett storyboard som stämdes av med kursledare och deltagare. Jag fick då en bekräftelse på att storyn bär. Med mig hem hade jag alltså ett "skelett" som sedan kläddes på.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det finns väldigt mycket att berätta om hur dessa personlighetsstörningar leder fram till de mest oväntade situationer. Det är lätt att tro att de inte är så vanliga och att man kan hantera personerna när man stöter ihop med dem. Jag känner det som viktigt att dela med mig av den kunskap jag förvärvat för att kanske göra flera uppmärksammade på problemet med personlighetsstörningar. I familjerelationer och på arbetsplatser.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har börjat skissa på storyn till en uppföljare. Några av mina karaktärer kan tänkas få vara med i fortsättningen också.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
 
Lägg gärna handlingen i miljöer du är förtrogen med och välj ett område som du har en kunskap om. Det underlättar när du senare lägger på
detaljer om människor, deras beteenden och deras omgivning

 

Varför ska man läsa din bok?

Den är både spännande och lärorik eftersom den utgår från en medelklassfamiljs vardagsliv och sträcker sig över flera år. Den
utvecklar i flera miljöer ett psykologiskt drama och bjuder på en oväntad dramatisk upplösning.

 

Vad gör du när du inte skriver?

På papperet är jag pensionär. Men som så många andra pensionärer som har haft ett intressant yrkesliv har jag svårt att undvika sysselsättning. Jag har därför successivt utökat tiden för hobbys som musicerande och biodling. Dessutom har jag byggt upp en av Västkustens största rododendronodlingar vilken ger mig en hel del motion i frisk luft.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Det är en "vuxenbok" som bör läsas av alla från att de har lämnat gymnasiet och är på väg in i vuxenvärlden. Den ger en del varningssignaler och förklaringar till märkliga beteende i de vuxnas värld. Den som har kommit en bit på väg i sin karriär inom jobb och relationer kan få åtskilliga aha-upplevelser. En spännande läsning. Läser du vid nattlampan är det bra om du har någon du litar på i sängen
bredvid.