Boken utspelar sig under det kalla krigets bistra dagar runt 1950. Huvudpersonen är en aktad statssekreterare som av ideella skäl spionerar för Sovjetunionens räkning. Hans kodnamn i Moskva är Getingen. Det finns en verklig förlaga. Sverige hade på goda grunder skäl att misstänka att det fanns en spion till förutom Wennerström, vars kodnamn var Örnen. Ett antal källor nämner en svensk toppdiplomat. Han förhördes, men utredningen lades ner efter en tid.

Jag är fascinerad av att en person kan vara något helt annat än han utåt ger sken av. När jag läste om den förmodade andre spionen som var en beundrad och framgångsrik diplomat, men som genom sitt spioneri var livsfarlig för Sverige, då föddes idén. Jag började med att berättelsen skulle utspela sig kring tre familjer och därefter gjorde jag ett första scenario, baserat på historiska fakta. Sedan började jag skriva, men ganska snart blev jag tvungen att ändra på scenariot och personerna. På så vis itererade jag mellan struktur/helhet och text/detaljer tills allt föll på plats.

Jag läser mycket och har alltid tyckt om att skriva. Ett av mina favoritämnen i skolan var uppsatsskrivning. Som universitetslärare och forskare har jag skrivit många vetenskapliga texter och även hjälpt studenter på traven.

Min omgivning reagerade med förvåning på att jag vid relativt hög ålder visade upp en ny sida. Jag ses nog av de flesta som en praktisk och sportig typ. Kultur är inmutat av andra som finns runt om mig.

Jag håller nu på med mitt andra bokprojekt DEKALOGEN, dvs. 10 Guds bud. Det skall bli 10 fristående noveller, en för varje budord.

Om jag skulle ge råd till andra som vill skriva en bok så har min iterativa process fungerat bra för mig. Jag gillar också att bara flöda på med text och sedan gå tillbaka för att ändra och strukturera. Då jag upplever ett stopp i ett händelseflöde, försöker jag hoppa jag till ett annat kapitel enligt strukturen. Ibland kan det vara bra att göra ett litet uppehåll för att få lite distans.

Min bok rör sig på två plan. Dels kärlek och familjerelationer och dels kalla kriget och spionage.

Jag är pensionär och bor med min fru i Bromma. Vi är gärna tillsammans med barn och barnbarn. Precis som bokens huvudperson gillar jag segling och bridge

Köp boken här!