En fin recension från BTJ av "Den talande Tystnaden"

"Den talande tystnaden" av Kjell Palmberg

Kjell Palmberg, författare av boken "Den talande tystnaden" fick i dagarna ett väldigt positivt lektörsutlåtande av BTJs lektör Sven Martinger. Citatet nedan är ett utdrag ur recensionen.

"Författaren och juridikstudenten Kjell Palmberg har ägnat mycken tid och intresse vad gäller att ta reda på ett mord, eller rättare sagt ett dubbelmord, som enligt svenska domar har blivit begånget av två farbröder till det mördade offret./.../ Kjell Palmberg levererar en mot det svenska rättsväsendet starkt polemisk men också välformulerad skrift där inte oväntat justitierådet Lambertz blir tilldelad ytterligare några smällar. Kjell Palmberg drivs, utan tvekan, av ett rättspatos som jag alltid finner intressant att ta del av och hans genomgång och analys av
fallet torde hitta intresserade såväl utom som inom juristkåren." - Sven Martinger, Lektör

Den talande tystanden finns att köpa i vulkans butik och hos andra bokhandlare.

Vill du också göra din egen bokvulkan så kan du in och kolla på våra olika bokpaket. Författarpaketet är framställt för att anpassa de flesta egenutgivare.