Berätta om din bok.

Boken handlar om läkaren Ott Johan Willems, född 1924 i Estland. Här skildras hans händelserika liv. Det är få förunnat att uppleva det han hann uppleva under sitt korta liv. Han dog 1959.

 

Hur kom boken till?

Jag skrev för några år sedan min egen biografi. Det var inte min avsikt att den skulle ges ut. I biografin förekommer Ott Johan Willems, som är min kusin, i en förkortad beskrivning om hans händelserika och äventyrliga liv. Ott hade vid olika tillfällen nämnt att han ville skriva en självbiografi. Det hann han aldrig göra innan han dog. Därför har jag tagit på mig att skriva den i hans ställe.

 

Var det en färdig ide’ eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var varken det ena eller det andra. Det hela började redan i slutet av 1957 då Ott tjänstgjorde som skeppsläkare ombord på elevfartyget MS Annie Johnson och jag som nyexaminerad 3:e styrman. Resan varade i 3 månader till Brasilien och Argentina och tillbaka. Under resan gick jag s.k hundvakt 00.00 - 04.00. Ott hade svårt att sova och därför höll han mig sällskap på bryggan. Då berättade han om sitt liv och allt han hade upplevt..

 

Vad får dig att vilja skriva?  Vad inspirerar dig?

Min hustru Birgitta deltog i en skrivarkurs och fick till uppgift att skriva sin självbiografi. Hon tyckte emellertid att mitt liv och det jag hade upplevt var mer spännande och intressant och ville i stället skriva en biografi om mig. Då insåg jag att jag själv borde skriva min egen självbiografi. Det ledde fram till att jag skrev denna bok om kusinen Ott.

 

Skriver du på något nytt?

Inte något nytt, men jag planerar att bearbeta min självbiografi och kanske försöka ge ut den.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Kanske släktkrönika eller släktforskning. I mitt fall, med släkt i både Estland och Ryssland, anser jag det viktigt att dokumentera för barn och barnbarn om släkten, så att den inte faller i glömska.

 

Varför skall man läsa din bok?

Det är viktigt att dokumentera en tidsepok som går mer är 150 år tillbaka i tiden och fram till våra dagar och att hedra minnet av Otts liv, arbete och humanitära insatser.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är pensionär och lever lugnt liv i Frankrike. Under somrarna vistas jag i allmänhet i Sverige. Jag skriver i ganska lugn och långsam takt. Jag spelar regelbundet golf och petaque. Deltar i diskussionsmöten, vinprovning, utflykter mm. Jag läser mycket, i huvudsak historia, krigshistoria och skönlitteratur.

 

Vilka vill du helst skall läsa din bok?

Alla, så många som möjligt. Men vill rikta mig särskilt till personer inom läkarkåren och krigsmakten. Personer med anknytning till tidigare tjänstgöring i Korea och Suez/Gaza. Personer med intresse för krigstida Estland och Finland och till sist men inte minst till alla ester i Sverige