Berätta om din bok!

Min bok heter Det finns hopp ”vägar ur arbetslöshet” Och som titeln låter är det precis vad boken handlar om. Att visa människor som befinner sig i en arbetslöshet kort som lång att det faktiskt finns hopp att komma tillbaka. I boken delar ett antal människor med sig av sina livsberättelser och deras erfarenheter och strategier till ett arbete. Det finns även konkreta verktyg.

Hur kom boken till?

Boken kom till då jag i många år arbetat med människor i utanförskap samt att jag själv har haft en ganska tuff resa av att vara arbetslös i mitt yrkesverksamma liv. I kombination med min kompetens, erfarenhet upptäckte jag att i allt detta mörka och svåra finns det solskenshistorier. Där människor med trauman, värk, funktionsnedsättningar och med rätt stöd får jobb och därmed bryter ett utanförskap. Jag vill visa världen att det faktiskt finns hopp att komma tillbaka igen men att det krävs en struktur, ett engagemang ifrån flera parter och att den person som söker jobb gör det med hjärtat.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var färdig

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag gillar att skriva, har alltid gjort och jag älskar arbetsmarknadsfrågor och saker som är äkta och autentiska.

Skriver du på något nytt nu?

Jag håller på att avsluta en E-bok som heter Vad ska jag bli när jag blir stor?, som handlar om karriärtips och strategier att göra rätt val i livet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga och skriv från hjärtat, anlita någon som kan kika på ditt manus! Det ger dig självförtroende..

Varför ska man läsa din bok?

Du ska läsa min bok för att du vill och är intresserad av att se att det finns en värld där ute med massor av människor som mår dåligt och inte vet vad de ska göra med sin arbetslöshet. De har tappat hoppet. Det finns även mängder av människor som möter denna målgrupp varje dag i sitt arbete och även de kan få inspiration av att läsa min bok. Men framförallt att det är ett samhällsproblem idag och det krävs kompetenta arbetsmarknadsprogram och människor som har ett driv och kompetens att arbeta med människor i denna fråga, och det har jag och det visar jag tydligt i min bok. Bakom varje framgång ligger ett engagemang och ett hårt arbete. Med rätt strategier, kärlek och empati går det att lösa och komma ur en arbetslöshet.

 Vad gör du när du inte skriver?

Jag driver företaget Human Coaching sedan 2004 och arbetar som professionell coach och konsult.

 Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla människor kan läsa min bok då arbetslöshet finns i människors vardag. Men framförallt önskar jag att människor som arbetar och möter denna målgrupp vill läsa min bok. Sist men inte minst hoppas jag av hela mitt hjärta att de människor som befinner sig i en arbetslöshet vill läsa min bok och att de kan få inspiration och stöd på vägen tillbaka till jobb.