Berätta om din bok!

Först och främst handlar den om sjukdomen ALS, ställt i relation till att vara en kristen pastor och tro på helande och under.

För att du som läsare skall lära känna mig, börjar boken med en kort inledning om min barn- och ungdomstid, min utbildning och mina 40 år som pastor inom Pingströrelsen.

Sedan kastats du direkt in i berättelsen när sjukdomen för första gången visar sin makt och hur de olika symptomen sedan får sin förklaring. Små ryckningar i höger underarm, sluddrande tal, m.m. Sedan får du, delvis i dagboksform, följa hur symptomen blir fler och förstärks. Jag förlorar talförmågan, har svårt med saliv och hosta, kan inte äta på normalt sätt utan får pumpa in näring med en inopererad sond-pegg på magen och så vidare. Jag berättar på ett öppet och rakt sätt om hur detta påverkar mig psykiskt och hur mina känslor och nerver påverkas. Att förlora kraft i armar och ben är tufft för en människa som alltid har varit fysiskt aktiv.

Boken berättar om besvikelser, krossade drömmar och förhoppningar, men också om styrkan i att ha en tro på en levande Gud. Jag bjuder på mig själv genom att ärligt berätta om min personlighet, en viljemänniska med höga krav på mig själv, samt hur jag hanterar det faktum att sjukdomen gör mig svag och hjälplös.
Jag berättar om vänner som betytt enormt mycket och om vänner som inte klarat av att vara det längre. Vänner som ställt upp och vänner som svikit. Jag skriver mycket om motgångar och stress, eftersom jag tror att känslostörningar och stress tydligt har påverkat sjukdomens förlopp.

 

Jag tar upp frågor som aktiv dödshjälp, vilket är en känslig fråga i situationer som min egen. Utifrån Bibeln och min kristna tro diskuterar jag detta och tar ställning.   

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Efter ett par påstötningar från de läkare som behandlade mig och efter att ha läst tio böcker av olika författare, som också drabbats av ALS, mognade idén i mitt inre. Eftersom ingen av de andra hade skrivit ur ett tydligt kristet perspektiv, ville jag berätta om hur det är att vara både troende och bekännande kristen och drabbas av en snabb och dödlig sjukdom. Min önskan är att med boken kunna berätta för dig om hur det är att ha en trygg relation med kärlekens Gud och hur man kan bli viss i sitt hjärta om evigt liv efter döden.
Men boken skall också ses som en allmän information om den svåra sjukdom som ALS är, eftersom det bara är 200-300 svenskar som årligen drabbas.    

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Givetvis är det min längtan om att berätta om Gud och den trygghet han ger, som är min största drivkraft. Tusentals människor i vårt land har svår ångest inför döden och då vill jag, som själv är befriad från dödsångest, berätta om ljus och hopp mitt i mörkret.

  

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Alla jag mött har uppmuntrat mig och många har direkt beställt ett exemplar av boken, trots att den då inte var klar. Sjukhuspersonalen, läkarna och många andra har också uppmuntrat mig att skriva. Särskilt då det är en erfaren pastor som skriver med döden i bakhasorna.
 
 

Skriver du på något nytt nu?

Nu har sjukdomen nått det läget att det är färdigskrivet för min del. Som jag mår idag skulle boken aldrig ha blivit färdig. Jag kan ju inte berätta något heller, så det hjälper inte även om Ingemar skulle vilja hjälpa mig en gång till.
 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Bjud på dig själv. Ärligt och rakt upp och ner. Våga beröra både besvikelser och positiva upplevelser, eftersom läsaren vill identifiera sig med dig. Skriv enkelt och låt boken bli lättläst, med korta kapitel och små stycken. Humor är viktigt! Det lyfter! 

 

Varför ska man läsa din bok?

Allmänheten har lite information om hur ALS utvecklas och hur en sådan patient mår. Genom att läsa min bok förstår man bättre hur man skall bemöta och hjälpa. Jag tror att särskilt sjukvårdspersonal kan ha en stor behållning av att läsa den. Människor med dödsångest får också läsa att Gud konkret kan ge en särskild styrka och kraft i en sådan situation.
 

Vad gör du när du inte skriver?

Fram till i mars 2011 skrev jag sånger och arrangerade musik, både till mig själv och till andra. Naturupplevelser, trädgård och blommor har också varit stora intressen och hjälpt upp min livskvalité. Men i skrivande stund, i slutskedet, kräver min kropp mer vila än förr. Jag har svårt med andningen och orkar inte mycket längre.
 
 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Givetvis alla! I varje fall de som behöver få information om ALS. Sjukvårdspersonal skulle säkert få ökad förstående och insikt i sjukdomens förlopp. Skulle någon enda människa, genom att läst boken, få uppleva tryggheten i Jesus Kristus skulle jag vara väldigt lycklig. Då skulle hela arbetet med att skriva boken vara meningsfullt.  


Guds Frid!
önskar Dennis