Vi får ofta frågor kring hur distributionen ut till Bokus, Adlibris och övriga näthandlare går till. I denna artikel förklarar vi kortfattat hur vi säkerställer att våra kunders böcker når ut till slutkunderna via återförsäljarledet.

När du ger ut en bok med Vulkan, till exempel med hjälp av Författarpaketet eller Deluxepaketet, så ingår det att vi publicerar boken på något som kallas Bokinfo. Bokinfo är en central bokdatabas som sammanlänkar förlag med bokhandlare, när boken publiceras där går informationen automatiskt ut i bokhandelns databaser vilket gör att boken blir köpbar hos t.ex. Bokus och Adlibris. Den går då även att beställa i fysiska bokhandlar som är anslutna till Bokinfo (vilket är i princip alla Sveriges största bokhandelskedjor, inklusive Akademibokhandeln).

När sedan en kund köper boken av återförsäljare skickar återförsäljaren vidare beställningen till Vulkan, som mottar ordern, expedierar den, fakturerar återförsäljaren och betalar ut författersättning till vår författare. Författaren slipper krånglig hantering, byråkrati och fakturering - vi sköter allt detta!

De större återförsäljarna brukar beställa ett stort antal Vulkanböcker varje dag och för att tillgodose att såväl våra kunder som våra återförsäljare får den goda service de förtjänar driver Vulkan sitt lager i egen regi. Vulkan har helt enkelt vuxit sig så pass stora att vi kan ha ett eget boklager - som i skrivande stund rymmer nästan 200 000 böcker!

För författaren som anlitar Vulkan för sin bokutgivning är fördelarna många när det kommer till distributionen. Krångel med avtalstecknande. Pack och plock av böcker. Utskick och leveransansvar. Fakturering. Ekonomi och administration. Returer. Det är bara en liten del av allt Vulkan gör för sina författare, utan extra kostnad. Och förutom detta så säljs våra författares böcker även direkt till slutkunderna i Vulkans egna butik.