Berätta om din bok!

I min bok ”Dömnd på förhand” tar jag upp vanliga ämnen, som det råder mycket tystnad och okunskap kring. Jag tycker att det dags att bryta den tystnaden och samtidigt hoppas att jag med bokens uppbygnad ska kunna få andra att både inspireras och börja samtala med andra om ämnena. På så sätt bryta den tabun som finns än i denna dag.

Hur kom boken till?

Mycket av materialet har jag skrivit under mina jobbigaste sjukdomsår, från 90-talets början och ca 20år framåt. Då använde jag mitt skrivande som en sorts terapi för att orka gå vidare.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén med att skriva boken som något man skulle kunna samla människor kring fick jag när jag sökte bland utbudet av olika studiecirklar. Det fanns många som gick ut på att prestera eller att må fysiskt bra. Men jag hittade absolut inget för den som psykiskt dåligt eller något för den växande gruppen ofrivilligt ensamma. Om den gruppen bara får börja känna gemenskap och tillhörighet med andra kan deras nästa alternativ av studiecirkel bli något av de andra förslagen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Förutom att jag gillar att både skriva och vara kreativ på andra vis så brinner jag för människor och att kunna få hjälpa andra. Jag hade gärna velat fortsätta min karriär inom vården, men blev tyvärr tvungen att  sluta arbeta efter många år av sjukdom och stora operationer. Hoppas att kunna bidra på det här viset istället.

Skriver du på något nytt?

Inte för tillfället.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Om man har kunskap eller erfarenhet av något som man gärna skulle vilja dela med sig av så är det bättre att försöka än att låta bli. Låt inte ditt eget tvivel eller andras kommentater leda dig  för mycket. Lyckas man inte trots att man gjort så gott man kan så har man ändå försökt.

Varför ska man läsa din bok?

Jag hoppas kunna inspirera och peppa de som inte mår så bra och samtidigt skulle jag vilja ge anhöriga och andra en inblick i hur man kan uppleva livet vid olika funktionshinder. Men eftersom inte alla bär på samma historia som mig och upplever livet på samma sätt vill jag även påminna vikten av att tala med varandra och framför allt att ta vara på tiden tillsammans.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som själva har ett funktionshinder eller mår dåligt och känner sig missförstådda av sin omgivning, men även att deras anhöriga och personal inom vården.  De ämnen som jag tar upp är samtidigt något alla kommer att möta på ett eller annat sätt så jag tror att det är många kan behöva läsa den.