Berätta om din bok!

Boken är en manual med exempel på vilken förförståelse som kan behövas av andra tankevärldar och normativa modeller än våra egna i mötet med den utomlands födde patienten eller konfidenten och hur man med enkla medel bygger upp meningsfulla relationer med ömsesidigt utbyte mellan din patient/klient och dig som arbetar inom somatisk eller psykiatrisk vård eller som terapeut. Våra begreppsvärldar skiljer sig och även vår syn på vad som är sjukt eller friskt. Vi har olika förklaringar till orsakerna för ohälsa och hur den kan förebyggas eller botas. Genom att ge utrymme för patienten att förklara sin begreppsvärld utan att argumentera mot direkt bereder du vägen för patienten att ta till sig din kunskap och hur vår sjukvård fungerar utan att kränka och påverkar utfallet av en behandling i positiv riktning.

Vi måste träna upp vår förmåga att inte avfärda religiösa föreställningar som irriterande vidskepelse eftersom de kan vara av en livsavgörande betydelse för patientens tillfrisknande, även om du själv är icke-troende. Du måste inte dela uppfattningarna men respektera att de kan ha en läkande effekt på Din patient om de inte ifrågasätts, förutsatt att de inte utgör ett hinder i ditt behandlingsarbete.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén har grott länge mot bakgrund av min yrkesverksamhet som stöd åt krigs- och tortyrdrabbade klienter under decennier samt mina djupare studier i transkulturell medicin och psykiatri. Eftersom den litteratur som finns på området oftast är skriven i svårtillgänglig vetenskaplig terminologi kände jag ett behov av att dela med mig av mina erfarenheter, teoretiska som praktiska, i en privat ton likt ett samtal med den vårdgivaren och som kan förstås oberoende av på vilken nivå man befinner sig organisatoriskt inom vård och omsorg. Det har också varit viktigt att ta upp svåra existentiella frågor i konkreta tänkbara arbetsmoment då min övertygelse är att det är då vi är som mest mottagliga för information som annars kan upplevas som övermäktig.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Nyfikenhet, intresse för den pedagogiska processen och ett socialt patos. Vänlighet, äkthet och chosefrihet hos medmänniskor, oberoende av var jag möter dem, har gett mig drivkraften till att arbeta i tunga arbetsuppgifter och se en motbild till lidande och uppgivenhet.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positivt. Jag har blivit inspirerad av deras förfrågningar om jag inte kunde skriva ned mina erfarenheter och de kunskaper jag fått på vägen.

 

Skriver du på något nytt nu?

Inte för tillfället då jag ganska nyligen gav ut en essäsamling. Jag har flera koncept jag funderar på men som måste mogna innan jag åter tar till pennan.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt dig inte hindras av jämförelser med framgångsrika författare och var beredd på att bli refuserad flera gånger. Astrid Lindgren fick många avslag på Pippi Långstrump, något mäktiga bokförlag bittert ångrar idag.

Skriv ned ett antal centrala tankar eller en viktig tråd du önskar bygga ditt manuskript på. Beroende på genre blir utvecklingsarbetet väldigt olika. Fiction kan växa fram medan du skriver medan noggrann research kan krävas innan du skriver en faktabok. Försök att hålla tillbaka ivern att försöka få med allt, att vara heltäckande och oantastlig. Detta kan vara avgörande om någon ska orka läsa din bok. Planera hellre en uppföljare än att pressa samman en tegelstensroman eller en faktabok som får läsaren att ge upp efter femtio sidor.

 

Varför ska man läsa din bok?

 

En akademisk internationell elit har länge haft tillgång till framstående forskning inom transkulturell medicin men vare sig intresserat sig för eller har blivit efterfrågade av anställda inom vård och omsorg. På så sätt finns det stor kunskap i en trång krets som skriver för varandra och vars vetenskapliga framsteg aldrig blir omsatta i praktiken vilket är både upprörande och ett ödesdigert slöseri. Läs gärna min bok om du redan känner dig tyngd och alltid känner dig pressad av krav på nyorientering och kunskapsinhämtning på ditt arbetsområde eftersom du kan använda boken som en manual eller en liten uppslagsbok som du tar fram då du står inför ett konkret problem i din relation till en utomlands född patient eller konfident. Låt situation avgöra när boken behövs så att Du slipper duka under av ytterligare informationsflöde i ett samhälle som hotar att förgöra oss med all information som pockar på vår uppmärksamhet 24 timmar om dygnet..

 

Vad gör du när du inte skriver?

Bistår med kunskaper för att bygga upp ett hem för traumatiserade ensamkommande flyktingbarn med svåra traumatiska upplevelser.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Gärna av dem som studerar till ett yrke inom vård, omsorg eller som terapeuter och de som redan är i tjänst men även själasörjare och frivilligarbetare i humanitärorganisationer.