Berätta om din bok:
Jag ville gärna skriva en bok som skulle hålla spänningen uppe och det gick lätt för mig bara jag kom igång även om det vardagliga livet med dess händelser hela tiden finns med.
I boken finns några väninnor som jag haft genom åren, särskilt en av dem har en ovanlig karaktär och bidrar till spänningen. En del av min roman utspelar sig på Island, där jag själv varit. Här får berättelsen en dramatisk vändning.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Den fanns både som idé och växte fram under processen. Jag har själv haft en dubbelgångare som jag dock inte träffat men som bidragit till en del förvirrande missförstånd. Sannorlikt kan många människor känna igen sig eftersom det sägs att nästan alla har en dubbelgångare. Det avgörande för att komma igång var att jag bara för en tid sedan mötte en person som på allvar förväxlade mig med en annan. Med säkerhet finns det också personer som har kriminella dubbelgångare. Detta är ett försök att berätta en sådan historia.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag tycker om att se hur en handling utvecklar sig. Det är sällan jag vet när jag sätter mig för att skriva vad som kommer att inträffa. Därför är det hela tiden en spännande sysselsättning.

Köp boken här!