Berätta om din bok!

Boken handlar om post-traumatisk-stress efter krigsupplevelser.

Vi får bevittna hur befolkningen förföljs och utsätts för ofattbara grymheter på många platser världen runt. Människor flyr och en del av dessa kommer till vårt land. De är vanliga människor mitt ibland oss, som är våra nära vänner och grannar.

Vad har de varit med om? Vilka minnen bär de inom sig?

De flesta klarar att anpassa sig till ett normalt liv, men inte alla…

Boken ”Efter kriget” beskriver ett tänkbart scenario där det inte gått så bra.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Vårt land har under lång tid varit förskonat från krig. Vi invaggas lätt i en känsla av att ”Det drabbar inte oss” när vi i princip dagligen matas med nyhetsrapportering om krigshärdar världen runt där människor.

Idén till boken föddes samtidigt som nyheten om den så kallade ”Haga-mannen” i Umeå var som hetast. Varken hans fru eller hans närmaste vänner hade misstänkt något. Hur är det möjligt?

Jag såg en parallell med människor som tvingats uppleva hemska grymheter i krig. Som ett par exempel kan nämnas de som överlevde koncentrationslägren och amerikanska soldater som återvände från Vietnamkriget. Trots minnen från fruktansvärda grymheter lyckades de flesta återgå till ett normalt liv. Hur var det möjligt?

Jag såg en parallell mellan Haga-mannen och människor med minnen av krigsupplevelser. Ur den tanken föddes idén till ”Efter kriget”.

Från en färdig roman-idé skissade jag ett fiktivt scenario med givet start och slut. Skissen växte till en ganska detaljerad plan som jag sedan följde konsekvent med mycket små utvikningar och avvikelser. Manuset är skrivet på ett helt annat sätt än de tidigare romanmanus jag skrivit. När jag väl hade planen gick skrivandet förhållandevis lätt och snabbt.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Händelser i vardagen och händelser i media som får mig att tänka och reflektera. Vad ligger bakom? Hur kunde det bli så? Det ger mig lust att skriva och att beskriva ur den ”vanliga” människans perspektiv.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Från början med skepsis. Men ju mer jag låtit vänner och bekanta ta del av det jag skriver desto mer positiva kommentarer får jag.

 

Skriver du på något nytt nu?

Nej, för tillfället bearbetar jag ett tidigare skrivet manus.

Jag har några ”oslipade” romanidéer liggande. Vi får se vad det kan bli av det.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv! Skriv ned vad du vill skriva. Tveka inte att skriva.

 

Varför ska man läsa din bok?

Det är en nyttig påminnelse om de primitiva beteenden krigssituationer kan locka fram hos människan.

Under årtusenden har mänskligheten tagit fram regler och normer för hur vi ska bete oss mot varandra. Regler som är nödvändiga för att skapa en trygg och dräglig tillvaro. Den moderna civilisationen skulle överhuvudtaget inte kunna existera i fall vi inte kunnat tygla de mest primitiva och djuriska drifter vi har.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag snickrar på ett fritidshus, läser, bakar och vistas i naturen.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Bokens tema är extra aktuellt just nu med tanke på den flyktingström vi har från terrorn i Syrien och i Eritrea. Men även andra områden där människor tvingas utstå grymheter. Nigeria, Ukraina, mellanöstern, Afghanistan mfl

Vilka upplevelser bär de inom sig? Hur kan vi på bästa sätt hjälpa dem så att de kan fungera så väl som möjligt i vårt samhälle?

Därför bör boken kunna intressera en rätt bred läsekrets.

Köp boken här!