Berätta om din bok

Det är en självbiografisk berättelse, som handlar om min barndom och uppväxt på femtio – och tidigt sextiotal i några Stockholms förorter. Det handlar om en familj där olika klasser, nationaliteter och personligheter förenades genom mina föräldrars äktenskap. Men också hur det var att vara barn i en familj som inte var som andra. Sedan skilsmässa, svek, uppbrott och familjehemligheter som uppdagas. Tonårstidens innebar ett sökande efter en identitet, med upplevelser av arbetsglädje och flyktiga romanser. Alla dessa återblickar sker mellan mina besök hos min sjuka åldrade mamma som i slutet på boken går bort.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Tanken på att skriva tog form efter min mammas död. Till en början som en berättelse om min mammas liv. Men under skrivprocessen skiftade jag perspektiv, upptäckte att det var mycket av mina egna reflektioner och erfarenheter som styrde tankarna och minnena. På det sättet vävde jag istället ihop både min mammas och mitt liv.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Mitt skrivande drivs av lust som alltid har funnits, men som i perioder av mitt liv tagit sig olika uttryck. Framför allt har jag skrivit artiklar publicerade i olika samhällsengagerade tidskrifter. Jag har tidigare gett ut en bok som heter ”Från socialkontor till familjecenter” (1996). En viktig inspirationskälla är att läsa. Läsandet av framförallt skönlitteratur är nog en viktig drivkraft i allt skrivande.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min omgivning har reagerat mycket positivt på boken, både familj, släkt och vänner har både velat läsa den och återkopplat med generösa synpunkter. Mina närmaste har kanske blivit extra berörda, då det också handlat om deras anhöriga och om händelser de tidigare inte känt till.

 

Skriver du på något nytt nu?

Ja, skrivandet fortsätter.

 

Har du tips och råd till andra som vill skriva en bok?

Nja, jag tycker att skrivandet är något man måste vilja och känna lust till själv. Däremot anser jag att alla människor har en (minst) berättelse inom sig, en historia som kan intressera andra och som andra kan känna igen sig i. Det man kan göra är att uppmuntra dem som vill men inte vågar.

 

Varför ska man läsa din bok?

Svar som ovan, alla har något att berätta som handlar människors relationer, men det handlar också om tidsmarkörer. Igenkänningsfaktorn. Personer som är i min ålder känner säkert igen sig i hur man tänkte och handlade då, när det gäller ideal och trender. Yngre personer kan kanske få mer kunskap om en tid som präglade deras föräldrars liv och om ett samhällsklimat som historiskt inte ligger långt borta. Ska man förstå sin nutid bör man också veta något om sin historia, vad den någon som sa.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Det andra människor gör, får vardagen att fungera med det som tillhör samt läser, umgås med min växande familj och med vänner, går på bio och teater och låter mig inspireras av det stora utbud av kultur som finns i en storstad.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som tror att de kan få ut något av den.

Köp boken här!