Berätta om er bok!

Det publiceras mängder av böcker som fokuserar på chefs- och ledarskap varje år, uppskattningsvis över 10 000 stycken. Trots att de flesta inte arbetar i en chefsroll skrivs det förhållandevis få böcker om medarbetarrollen. Därför har vi skrivit en bok som vänder sig direkt till medarbetare.

Syftet är att ge enkla, tydliga och handfasta råd om du till exempel vill känna dig mer trygg i dina nuvarande arbetsuppgifter, bli effektivare eller finna ett mer utmanande arbete.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det verkliga startskottet var en lunchdiskussion som utmynnade i att det fanns massor av erfarenhet runt matbordet som borde skrivas ner och delas med andra. Vi tog avstamp i vår egen kunskap som sedan utvidgades till att inkludera även andras erfarenheter, forskning och studier. Detta destillerades sedan ner till en behändig handbok som inte tar alltför lång tid att ta sig igenom.

 

Varför ska man läsa din bok?

Livet är hektiskt och det är en ständig utmaning att få ihop livspusslet. Gör inte alla misstag själv, utan ta chansen att lära av andra och dra nytta av våra tips.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Boken är så mångsidig att de flesta förvärvsarbetande bör kunna vara intresserade av att läsa vår bok. Ämnen kring personlig utveckling och karriär lockar många att köpa böcker, men vi hoppas nå även dem som inte har uttalade ambitioner att klättra inom yrkeslivet.  De som helt enkelt vill trivas och uppnå de mål de helt själva ställt upp.

Köp boken här!