Berätta om din bok!

Det är en berättelse om över 25 års mardrömskamp för att i vardagen upprätthålla en hjälplig cirkulationskraft. Att inte veta eller kunna förstå varför kroppen förändras och bryts ner. Överlevnadsinstinkten får mig att upprätthålla livet. Söker efter berättigad vårdutredningshjälp i Sverige. Detta är något ingen ska behöva gå igenom men det skrivs också med humor. Man får följa mig genom åren och hur jag inser att ingen hjälp ges till mig. Tvingas därför ta hjälp för utredning i Tyskland. Återger i boken hur empiriska felaktigheter följer mig. Tar upp löparkarriären, vardagsuppfinningsrikedom, samt lyckan att disco dansa vid öppna platser. Belägg för detta ges från medicinsk faktaresearch. Livet i övrigt i Stockholm och hur jag bygger rehabgym på Öland.

Hur kom boken till?

Boken kom att utformas redan för 25 år sedan. Jag är från elit löparvärlden och när jag sakta började få stumma fötter förstod jag att detta var helt fel. Jag är medicinsk utbildad och begrepp att jag måste söka vård, det blev många olika ställen i Sverige. En vän som känt mig fann och samla in alla journaler för att se vad som händer och vad som är skrivet i dem. Eftersom jag är dyslektiker måste jag betala för hjälp.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Insikten om vad som är rätt och fel drev mig hela tiden med att boken måste fram. Att den enskilde läkaren kan styra över livet och en känsla av vanmakt över att inte veta hur länge jag kommer klara av att uppehålla livet, det fick mig att ändå få ihop boken ur en uppsjö av medicinsk fakta.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det kan man säga är redan sagt i raderna ovan.

Skriver du på något nytt nu?

Nej

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Sök hjälp om du är ordblind. Fann lyhörda projektledare i förlaget Vulkan, det är mitt råd, att söka dem.

Varför ska man läsa din bok?

Vet idag att många människor behöver sjukvård och att många söker hjälp utomlands. Läkare är vanligtvis mycket bra, men även solen har sina fläckar, jag är inte ensam och jag hoppas att min berättelse ska kunna hjälpa till att förena möjlighet till att utöva patientnämnden och lättare nå hjälp. T.ex. ett juridiskt förankrat organ med inriktning att följa upp situationer där vederbörande inte har egen kraft. Där man  även ska kunna få hjälp med sina frågor. Dit skall man kunna ringa och det ska finnas information via TV, massmedia ska vara ett organ för medmänskliga rättighet.

Vad gör du när du inte skriver?

Försöker hålla igång mitt lilla rehabgym i Södvik en liten by på norra Öland. Städar motionscyklar, försöker orka med cirkulationsbesvär men det blir inte bättre. Träffa människor som orkar lyssna på mig. Fånga stunder lyssnande på min spotifylista, dansa till rocklåtar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Läkare, forskare, studerande inom cirkulations medicin, journalister. Alla som känner sig berörda av ämnet ovan.