Andlighet i konsten Andlighet i konsten

Utgiven av Sveriges Konstföreningar

Berätta om din bok!

Sveriges Konstföreningar är ett riksförbund för konstföreningar som har som huvuduppgift att arbeta med samtidskonst och konstbildning. De senaste åren har vi arbetat tematiskt med olika ämnen. Under 2012 handlade det övergripande konstbildningstemat om ”Andlighet i konsten”. Andlighet förknippar man ofta med religion. Inom konsten är begreppet mycket bredare och mer mångfacetterat än så. På något sätt är själva kärnan i konsten det andliga, det vill säga det som inte har med det materiella eller världsliga att göra, utan idéer, tankar, känslor, ja, det som vi kallar själen.

Under 2012 publicerade vi på vår hemsida en hel del material i form av intervjuer med konstnärer som Cecilia Edefalk, Christine Ödlund och Fredrik Söderberg, konstnärsporträtt av kända konstnärer som Hilma af Klint, Bill Viola och Marina Abramovic, samt reportage från olika delar av världen: Australien, Mellanöstern och Kina. Materialet har nu sammanställts i den här lilla boken om ”Andlighet i konsten”

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken är en samling av intervjuer, artiklar, konstnärsporträtt som löpande under 2012 publicerade på vår hemsida. Vi ville sedan samla allt material mellan två pärmar för att underlätta för läsaren att hitta allt på samma ställe.

Skriver du på något nytt nu?

Jag håller på med en antologi om samtidskonst till Sveriges Konstföreningar, där vi har bjudit i ett tiotal kända skribenter för att skriva vars sitt kapitel om t ex måleri, fotografi, videokonst, konsthantverk, performance i samtidskonsten från år 2000 till idag. Det är en bok som ges med anledning av att Sveriges Konstföreningar firar 40 år som riksförbund.

Varför ska man läsa din bok?

Andlighet i konsten har kommit på tapeten de senaste åren. Den stora Hilma af Klint utställningen på Moderna Museet är ett exempel på ett nyvaknande för det andliga och många unga konstnärer är intresserad av ockulta strömningar inom konsten. Vill man få en större inblick i vad som händer inom området så är boken en utmärkt introduktion till ämnet.

Vad gör du när du inte skriver?

Då arbetar jag som webredaktör och informatör för riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Boken riktar sig till en bred konstintresserad publik. Är man intresserad av konst eller nyfiken på hur andlighet kan ta sig uttryck i dagens konst så är det här en lättillgänglig start i ämnet.