Berätta om din bok!
Min eposliknande berättelse handlar om hur människor formar sin identitet. Våra tankar och handlingar påverkas av vilka erfarenheter vi bär med oss, och i boken blir det väldigt tydligt hur de olika karaktärerna förhåller sig till sin historia och hur det påverkar de val som de gör.
Hur kom boken till?
Jag är väldigt intresserad av 1900-tals historia och i synnerhet de två världskrigen, och eftersom jag är gymnasielärare i samhällskunskap och religion så föll det sig naturligt att börja gräva efter en berättelse där jag kunde använda mina ämneskunskaper. En del av min berättelse utspelar sig i Polen och eftersom jag har rest en hel del i landet och känner starkt för landets tragiska historia, så kändes det självklart att även använda dessa erfarenheter i berättandet.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Grundberättelsen var ganska färdig när jag väl satte mig och skrev, men självfallet måste man som författare tänka om och tänka nytt under processens gång.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Själva livet inspirerar mig att skriva! Och det är kanske ingen slump att jag först nu, i medelåldern, har börjat ta mitt skrivande på allvar. Jag har nog behövt universitetsstudier, olika jobberfarenheter och resor över världen, för att själv mogna och få perspektiv på både mig själv och min omvärld för att våga tro på att jag har något att säga som andra vill lyssna till.
Skriver du på något nytt nu?
Ja. Jag har flera idéer som ligger och lurar, men det som ligger närmast är uppföljaren till En spricka i spegeln. Först trodde jag inte att det fanns något mer att säga i den historien, men där misstog jag mig. Mina karaktärer har envist "knackat på" och bett mig att berätta lite till och nu har jag gett med mig. Och de har rätt, deras berättelse är inte färdigberättad än.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Jag tror att det är viktigt att leva ett rikt liv, vad det nu innebär. Men att samla på sig erfarenheter av olika platser och möten med människor, är som vatten för en uttorkad blomma. Du växer av själva levandet av livet och om du har mod och ett öppet sinne, så kommer skrivandet så småningom att hitta dig. Sedan är läsandet oerhört viktigt! Läs böcker, tidskrifter, dagstidningar, magasin och uppslagsverk - du får många uppslag genom att läsa andras ord samtidigt som det är en viktig språklig skola.
Varför ska man läsa din bok?
Om man är intresserad av vad som formar oss människor och hur det påverkar de val vi gör, så tror jag att den här boken kommer att ge läsaren flera tankeställare. Dessutom finns det en politisk resonansbotten i berättelsen och i och med att 2018 är ett valår, så kanske boken väcker ytterligare frågor, kanske mer av framtidskaraktär. Vart är Sverige på väg?
Vad gör du när du inte skriver?
Undervisar som lärare, läser, tittar på film och dokumentärer. Jag reser även en del.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som är intresserade av identitetsfrågor. Och det är väl egentligen alla människor? För vem funderar inte över varför man är den man är?