Berätta om din bok!

­ Den handlar om utbrändhet, att gå i väggen. Jag berättar om hur jag kraschade efter 20 år som journalist, om tiden före och efter. Framför allt handlar den om hur jag kom tillbaka.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Först var det som minnesanteckningar, eftersom jag märkte att jag hade svårt för att komma ihåg. Ett vanligt symtom vid utbrändhet. Ju mer jag skrev desto mer kände jag att jag ville dela med mig av mina erfarenheter.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?­

Jag har ju valt journalistyrket delvis för att jag tycket om att skriva. Det här är ett friare sätt att skriva som jag har upptäckt att jag gillar jättemycket. Jag inspireras av skeenden i livet, människor jag möter och historier som jag hör andra berätta.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap? ­

Bara positiva reaktioner än så länge.

Skriver du på något nytt nu?

­ Hm.., ja, det gör jag faktiskt. Jag har börjat på ett mer skönlitterärt verk. Vi får se var det landar.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

­ Nummer ett, sitt inte och vänta på inspiration. Sätt igång och skriv direkt om du har en idé. Tänk inte att det måste vara perfekt från början. Sen när du har skrivit ner din berättelse kan du gå tillbaka och finputsa

Varför ska man läsa din bok? ­

Det är en riktigt spännande bok, samtidigt som den fungerar som faktabok och som ett verktyg för alla som vill lära sig mer om utbrändhet.

Vad gör du när du inte skriver? ­

Jag driver ett litet företag, HedenbergMedia. Jag är frilansjournalist men jobbar också med att föreläsa och sprida information om utbrändhet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok? ­

Jag har inget annat svar än att alla borde läsa den. Eftersom alla har hört talas om utbrändhet. Många är också de som själva drabbats, eller känner någon som gått i väggen.