Berätta om din bok!
Boken visar med tunga dokument på USAs politik efter ”krigsslut och fred, 1945?” .

  • den storpolitiska bluffen om kommunistiskt hot från det av kriget försvagade Ryssland
  • erövringen av Europas marknad för att lösa USAs problem med industrins överkapacitet
  • genom Marshall -”hjälpen” påtvingades Europas länder USAs medieintrång
  • offensiven i Europa med Nato hjälpte till men var mer USAs religiöst ideologiska erövring
  • USAs krigsmaskin betalas genom plundring av naturresurser i andra länder, gör dem fattiga

Men hopp om förändring finns! Krig är en ekonomisk hantering, den kan då begränsas.
USAs privata aktiebolag med dotterföretag ska få vinsterna beskattade i de länder dessa uppstår.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Under så många år, från Irankupp 1953, Vietnamkrig 1950-1975 till Irakkrig 2003 har ”vi alla” protesterat mot dessa.
När jag så skulle skriva släktberättelsen om tre till USA emigrerade farbröder blev denna bok till.
De lärde sig USAs säregna demokrati 1901, vi kvar hemma fick ingen världsdemokrati efter 1945.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Både eget intresse för släkthistoria och goda vänners önskan om att samtidigt få världshistoria.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Så många ville diskutera krigsvåld, ”laglig rätt och falska idéer”.

Skriver du på något nytt nu?
Nej, men korrespondens med intresserade av bokens innehåll.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
”Vält på alla stenar”, tänk till igen, skriv så tryggt efter en idé. Tag sedan hjälp av Vulkan!

Varför ska man läsa din bok?
För att se så mycket trevlig kunskap det finns om världspolitik,lika väl som i förströelselitteraturen.

Vad gör du när du inte skriver?
Allt det hemtrevliga praktiska som är basen för det nöjsamma läsandet och skrivandet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som är insnöade på USA!

Köp boken här!