Berätta om din bok!
Boken ger en kort introduktion till logoterapin som är både filosofi och psykologi . Logoterapin kallas även exitensanalys. Den existentiella frågan vad är meningen i livet, tror jag att nästan vi alla någon gång funderar på. Vi har ett behov av att uppleva vårt liv som meningsfullt. Enligt logoterapin kan vi finna meningen bl.a. genom att förverkliga vissa värden. Dessa värden är universella möjligheter som livet ger oss och som var och en kan förverkliga på sitt sätt. När vi upplever livet som meningsfullt kommer känslan av lycka som en biprodukt. Logoterapin stödjer oss att finna våra styrkor i livets olika situationer. Den lär oss att vara modiga och hoppfulla och att orka med när livet känns tungt. Logoterapin bejakar livet. Den får oss att inse framtidens möjligheter.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén fick jag från människor som tycker att de fyra Viktor Frankls böcker som är översatta till svenska är lite svåra att förstå. Boken har växt fram under en låg tid.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Logoterapin har inspirerat mig. Jag har själv gått genom en hel del svårigheter och fått hjälp av logoterapin. Därför vill jag dela med mig och sprida kunskap om logoterapin till andra.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har ett manus nästan färdig. Det handlar om vardagen i mitt liv under tiden då min man drabbades av en elakartad hjärntumör. Jag skriver om vilka tankar och minnen väcks inom mig, hur sjukvården fungerar och hur logoterapi, som jag då hade börjat studera hjälper mig att inse bl.a. hur viktigt det är att vara medveten om ansvaret för sina egna känslor för att må bra.

Varför ska man läsa din bok?
För att upptäcka att man kan skapa åt sig ett liv som känns meningsfult och lyckan kommer som biprodukt. Jag tror att vi behöver alla må bra och som livsfilosofi ökar logoterapin vårt välbefinnande. Den hjälper oss att möta och hantera livet i dess olika utmaningar, skeden och situationer såsom i relationsproblem, föräldraskap, infertilitet, arbetslöshet, plötsliga nödsituationer, olyckor, dödsfall och då livet känns tomt och meningslöst.

Vilka vill du, helst ska läsa din bok?
Alla som funderar på hur de ska kunna uppleva lite mer lycka i livet. Alla som någon gång har funderat meningen i livet och hur ska man hitta den. Alla som känner att livet ibland känns tungt och är nyfikna på att ta till sig ett annat sätt att tänka om livet. Alla som tycker at livet känns tomt och meningslöst.

Köp boken här!