Berätta om din bok!
Boken handlar om den situation som råder i världen idag och i synnerhet i
Europa. Jag försöker förklara hur allt det som händer har planerats av en grupp
människor, som under många år metodiskt har samlat pengar och makt som givit
dem möjlighet att göra i princip vad de vill. Med den makt som de har erövrat
har de förvanskat politiken och förvrängt politiker i en sådan grad att många
av dem väljer att hoppa av politiken för att istället bli brickor i marknadens
maktspel. De politiker som behåller sina positioner gör det på kapitalets
order, eftersom kapitalet har lyckats köpa deras samveten. Jag försöker
förklara på vilket sätt kapitalet har lyckats åstadkomma detta. Med lock och
pock, skulle man kunna säga, så har kapitalet lyckats blanda politik och
marknad så att ingen ska kunna genomskåda om det politikerna gör idag är
medvetna handlingar eller om det är felaktiga beslut som tas av okunniga eller
naiva människor. Jag försöker förklara hur de stora världsorganisationerna
bemannas på sätt som främst ska gagna kapitalet och samtidigt ska den allmänna
opinionen fortsätta tro att allt som görs är för människornas bästa.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under 
skrivprocessen?
Jag började skriva denna bok som en reaktion mot allt som händer i världen
idag. Jag planerade noggrant de kapitel som jag skulle skriva. Det svåraste var
efterforskningen av allt material som jag behövde, men det gick.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Den största utmaningen och inspirationskällan är min vilja att ringa in de
problem som gör människornas liv svårt, och sedan finna lösningar - om jag kan.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Reaktionerna är blandade, eftersom jag inte är någon akademiker eller
vetenskapsman.

Skriver du på något nytt nu?
Jag måste ta en kort paus nu. Min sista bok tog mycket av mina krafter eftersom
det för mig är en mycket känsloladdad skrift. Nästa bok kommer att handla om
utopin om att åstadkomma den perfekta staten.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Att skriva en bok är något som vem som helst kan göra, om man vill skapa ett
skönlitterärt verk. Men om man vill skriva om och diskutera samhällsproblem
eller andra fakta, då krävs det mycket mera jobb och man måste vara
eftertänksam på ett annat sätt.

Varför ska man läsa din bok?
Jag skriver det som jag tror är rätt och vill dela mina åsikter med andra som
är intresserade av det jag skriver. Min bok är ett inlägg i samhällsdebatten.
Jag har också en sajt där mina läsare kan gå in och kritisera det jag skriver
om de vill.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är en mångsysslare, eller en ?splittrad? person om man väljer att se det
så. Jag har många järn i elden som man säger.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Min bok är skriven på det viset att vem som helst kan läsa den, men sedan är
det upp till läsarna själva om de vill grubbla vidare på det jag skriver.

Köp boken här!