Berätta om din bok!

Den handlar om mitt liv och är tänkt för mina barn och barnbarn.

Hur kom boken till?

Jag kom på början och sedan följde det ena på det andra. Jag får tacka Corona-viruset för att det blev en bok.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var en färdig idé.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har skrivit i hela mitt liv och jag har jobbat som journalist under mitt yrkesliv. Det har vari ett inspirerande arbete, men jag har inte orkat skriva egna texter då. Det är lättare som pensionär.

Skriver du på något nytt nu?

Nej, jag skriver inte på något nytt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Som journalist har jag fått uppleva att alla människor har en historia att berätta.

Varför ska man läsa din bok?

Den är främst tänkt för familj och släkt, men den kan ju också ses som ett tidsdokument.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag läser mycket och tycker om att resa. Jag umgås också gärna med barn och barnbarn, släkt och vänner. Dessutom är jag med i flera föreningar och jag har under flera år läst sagor på en förskola. Jag tycker om högläsning.