Helsingborgs Dagblad uppmärksammar Ingalill Ekenbergs roman Släktbandet.

Läs mer här