Berätta om din bok!

Glöm genreindelning. Det här är en crossover från självbiografi till kritisk analys av skolan sedd både utifrån och inifrån. Den öppnar dörren till klassrummen och visar vad som egentligen händer i vår svenska skola. Baserad på fakta och lång erfarenhet ger den också målande skildringar av miljö, personal, föräldrar och elever. Såvitt jag vet finns ingen motsvarighet utgiven tidigare.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har mött så många som sett tillbaka på sin egen skoltid och därmed trott sig veta hur skolan ska skötas och hur lärare ska arbeta. Jag har mött dem i många sammanhang, inte minst bland politiker. Tyvärr har jag konstaterat att deras förmenta kunskap ofta går att beteckna som rent svammel. Lika lite som de har kunskap och erfarenhet, lika ofta saknar de förmåga att uttrycka sig ödmjukt och nyanserat.

Och varför skulle jag hålla tyst om det? Knyta näven i fickan, försöka koppla av på helgen och invänta söndagsångesten när planeringen ska göras klar inför nästa vecka? Ungefär som fattig bonddräng?

Nej!

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Vi är så många i min yrkeskår som trofast verkar i sitt kall. Plikttroget kämpar för höga ideal och ett upplyst demokratiskt samhälle. Varför gör vi så sällan våra röster hörda? Varför låter vi oss nöja med låga löner och orimlig tidspress? Och varför låter vi så många okunniga förnedra oss?

Jag bara måste berätta om hur skolan fungerar, och inte fungerar, i verkligheten.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De som jag låtit läsa delar av, eller utkast till min bok, har varit positiva. ”Äntligen någon som skriver om det här.” ”Detta måste fler få läsa!” har varit några återkommande reaktioner. Det har känts bra och peppande, även när vi gått in på detaljer som lett till långa diskussioner.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, både musik och skönlitteratur.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Blod och sälta måste finnas i skönlitteratur. Facklitteratur är helt beroende av författarens kunskap om ämnet och förmågan att göra det intressant för läsaren.

Bästa rådet jag kan ge en presumtiv författare är att inte ha sitt ego eller ekonomisk vinst som motiv för att skiva. Det bir slutligen alltid ett kvalitativt misslyckande även om en del kan leva på det en tid. Det finns alldeles för många charlataner i högen av kriminalromaner och kokböcker.  Historien ger dem sin dom.

Varför ska man läsa din bok?

För att lära, förvånas, inspireras och roas.

Vad gör du när du inte skriver?

Försöker njuta av livet, ta vara på och förmedla den rikedom det ger. Vi har ju inte så mycket tid på oss.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla har egna upplevelser av skola, lärande och personlig utveckling. Det är dem jag vänder mig till. Om de också kan påverka skolan - och i förlängningen samhället - till det bättre känner jag mig rätt nöjd.