Bokens handling?
Författaren Per Helmersson med hustrun och tillika teologen Ulla samt kosmologistuderande dottern Nikita sugs in i en kedja av tankebanor samt mystiska skeenden. Det okända kommer att leda in familjen i händelser som inom rumtidens dimension inte är möjliga; men samtidigt får dem förstå att livet och allt som sker under dess gång har ett syfte, samt att djupt inom oss finns svaren på alla frågor. Frågan om dröm eller verklighet ställs också på sin spets. Handlingen startar på den svenska västkusten i Lysekil där familjen har sitt säte.

Hur kom boken till?
Handlingen kom till mig och växte fram under skrivprocessen.

Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver på den första efterföljaren till Förändringen som har titeln: "Jakten Efter Verkligheten". Det finns ytterligare 3 tilltänkta efterföljare med titlarna: "Jakten På Sanningen," "Allt Kosmiskt Vetande," och "Bortom Allt Kosmiskt Vetande."

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Lyssna till ert inre, alla bär på erfarenheter och budskap till historier som berikar omgivningen.

Varför ska man läsa din bok?
Den är spännande och manar till eftertanke.