Berätta om din bok!

Min bok handlar om vilka, många gånger smärtsamma, känslor som människor upplever i samband med förändringar. Många känner sig som offer för förändringar. Andra ser de som möjligheter. Inte alla förändringar är förbättringar. De saknar ibland riktning. Däremot krävs i princip alltid förändringar för att få förbättringar till stånd.

I boken får vi följa fyra olika personer, i olika åldrar, i olika yrken genom deras resa från dagens underbara tillstånd, genom förnekelse, förvirring till nyskapande och ett nytt tillstånd. Du som har uppdraget att förändra, i stort eller smått, får i denna bok dels bättre förståelse på människors reaktioner dels hur du ska vägleda människorna på deras mödosamma resa.

Hur kom boken till?

Jag har jobbat med förbättrings- och förändringsledning i snart 25 år. I mina coachuppdrag har jag praktiserat alla metoder som tas upp i boken. Jag kände att jag ville dela med mig av mina erfarenheter genom att samla några av dem i bokform.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén och bokkonceptet var i princip klart innan jag började skriva. Jag hittade på de fyra personerna och vad de skulle få vara med om. Dispositionen hade jag också i huvudet. De teorier, förklaringsmodeller och metoder som behandlas i boken valde jag allt eftersom boken växte fram.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid trivts bra med att utbilda och vara rådgivare. Att skriva är ett bra komplement till att jobba direkt med människor. Samtidigt ger skrivandet mig själv inspiration till att testa hypoteser och nya angreppssätt i min yrkesroll.

Skriver du på något nytt nu?

Jag är snart klar med en ny bok. Det är en inspirationsbok om hur en organisation kan bli långsiktigt och hållbart framgångsrik genom intressentfokus, ledarskap, utveckling av medarbetare och processer.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är kul att förmedla en berättelse eller råd i skriftlig form. Samtidigt är det viktigt att man har ett innehåll som berör och ligger i tiden. Det gäller nog oavsett man skriver roman, noveller eller som jag sakprosa och facklitteratur.

Varför ska man läsa din bok?

Jag tror att alla kan skriva under på att förändringar och innovationer sker i en takt som vi aldrig tidigare har sett. Kunskapen om hur man får med alla intressenter på tåget har därmed aldrig varit så viktigt som nu.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar som managementkonsult med organisationer och människor, både ledare och övriga medarbetare, i deras resa mot perfektion. Det är en resa utan slut. Låt mig få citera en av de mest betydelsefulla personerna i modern kvalitetsutveckling, Joseph W Deming.

It is not necessary to change. Survival is not mandatory.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag hoppas att boken kommer att läsas och vara till hjälp för människor som ska leda andra genom förändringar. Samtidigt tror jag att boken kan ge vem som helst självinsikt om sina egna reaktioner när det vankas förändring. Oavsett om det handlar om att bli förälder för första gången eller att genomleva en omfattande transformation av sin arbetsplats.