Berätta om din bok!

Den är tänkt som en spänningsroman, men absolut ingen science fiction, trots förekomsten av UFO:n och en begränsad landstigning av extraterrestrier, ET. Boken är i allt väsentligt en berättelse om och med människor. För att markera att det inte är någon science fiction är handlingen förlagd till sent 80-tal. Jag har spekulerat i hur makthavare och vanliga människor skulle reagera och agera om det osannolika hände mitt bland oss. Om det händer som det stora flertalet av oss inte bedömer som möjligt. Något som uppfattas som ett hot mot mänskligheten och som högst sannolikt skulle skapa panik och som också skulle kunna leda till att vanliga, moraliska värderingar sätts ur spel. En ung, kvinnlig journalist i Norrköping, som hamnar i en livsfarlig situation är bokens huvudkaraktär.

Hur kom boken till?

Redan på 1990-talet var jag lite fascinerad av ämnet UFO:s. Inget jag trodde på, men tyckte det var fantasieggande och ändå lite spännande. Alla mer eller mindre trovärdiga berättelser om närkontakt som förekommit ända sedan slutet på andra världskriget intresserade mig. Jag hade hört talas om den beryktade Roswellincidenten i USA och även om flera svenska rapporter. Kom på idén och skrev ett manus redan 1995. Av detta blev inget, men när jag sommaren 2019 hittade mitt utskrivna exemplar, satte jag mig och försökte ge det liv. Jag skrev om en del och förfinade. Då jag fick positivt omdöme av Vulkans lektör och dessutom många goda råd, bestämde jag mig för att ge ut ”Förbjudna stigar”.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var klar, men händelseförloppet gav sig vartefter. Många korrigeringar och omsvängningar under processen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid velat förmedla tankar och känslor. Sålde ett antal noveller till tidningar i hela Norden i början av 1990-talet. Skrev också ett antal bokmanus. Testade då på de stora förlagen, men gav upp då jag blev refuserad. Skulle kanske inte ha gjort det. Men själva skrivandet har alltid givit mig någon slags tillfredsställelse. Mycket kan inspirera, inte minst relationer människor emellan.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har ett manus som egentligen var skrivet innan ”Förbjudna stigar” blev färdig. Något jag filar oupphörligt på. Detta är en helt annan berättelse. En dråpligt humoristisk berättelse. Men ämnet humor är komplicerat och är annorlunda för oss alla. Jag tror jag har en stark inlevelseförmåga och ser framför mig komiken i olika skrivna episoder. Så fungerar det inte för alla. Så det projektet är mer vanskligt. Jag vet inte hur det blir med det. Har annars ännu ingen ny idé.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Om det är första gången. Skriv först för dig själv. Tänk inte att du ska skriva en bestseller. Anpassa dig inte efter vad du tror går hem. Skriv ur dig! Känner du sedan att det är något du vill förmedla till andra så gör du som jag, du synar ditt verk och börjar kritiskt gå genom manuset stycke för stycke. Du kommer att ändra och redigera. Var enormt noga med det språkliga. Var nöjd med vad du gjort, oavsett utgång och sluta inte att skriva.

Varför ska man läsa din bok?

För att få lite spänning. Men också för att reflektera, dels över vad som är möjligt, dels över vad det till synes omöjliga skulle kunna leda till om det hade skett.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är försöker någorlunda sent i livet kunna kalla mig författare. Arbetar till vardags som mellanchef på en statlig myndighet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag tror jag kan vända mig till en mycket bred läsekrets, män som kvinnor. Lättläst spänning, och med vänskap och kärlek.