Berätta om din bok Tvålärarsystem och andra framgångsfaktorer som skapar mervärde!

Jag har arbetat inom skolan i drygt 40 år, mest som högstadierektor. Under tiden har jag samlat på mig massor av erfarenheter som berör skolans utveckling och förbättring. Här delar jag med mig om stöd och tips för hur man skapar trygga elever som mår bra samtidigt som deras resultat höjs. Jag tar också upp hur man kan minska stressen för lärarna och göra skolan till en attraktiv arbetsplats. En beskrivning med exempel finns hur man kan organisera tvålärarsystem och ändå klara budgeten. Boken tar också upp läsningens betydelse, hur fritidshemmen kan stödja skolarbetet, motivation, självkänsla och självförtroende hos elever, att motverka kränkningar, hur man får bra och innehållsrika föräldramöten och mycket mera. Skolans värld är ju verkligen komplex.

Hur kom boken till?

Genom ett livslångt intresse för skolutveckling där jag ständigt har läst om ämnet och prövat i praktiken tillsammans med lärare, så fanns det mycket att skriva om och dela med sig till andra inom skolan.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

>Det var färdiga idéer, sådant som jag har jobbat med och prövat mig fram, beprövad erfarenhet kan man säga.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag tyckte att det saknades litteratur om tvålärarsystem. Mitt mål var att skriva en lättläst bok om flera skolutvecklingsfrågor med diskussionsunderlag som går att använda direkt i ledningsgrupper, skolutvecklingsgrupper och i arbetslag. Boken kan användas varje del för sig, beroende på vad man just för tillfället jobbar med att utveckla. Det går snabbt att ta del av utvecklingsfrågorna så att även stressat skolfolk har tid att läsa och fundera.

Skriver du på något nytt nu?

Nej just nu lär jag mig mer och samlar fler tankar om skolutveckling.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt andra ta del av dina tankar, det kan vara mycket värdefullt. Se till att du har någon som läser och kommenterar.
<h2<Varför ska man läsa din bok?

Det är dags att höja skolans resultat och status. Boken är snabbläst men ger mycket att fundera över.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar som handledare och stödjer skolor och huvudmäns utvecklingsarbete i Skolverkets uppdrag Samverkan för Bästa Skola genom Linnéuniversitet. I mitt företag Skoleffekt AB har jag också andra uppdrag inom skolan. Mitt intresse för människor och samhällsfrågor har bidragit till att jag är förvaltare och god man till 7 personer. Min fritid ägnar jag åt barnbarn och lite ridning.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av att diskutera skolfrågor, lärare, skolledare, skolchefer och huvudmän. Önskar också av hela mitt hjärta att någon forskare skulle vilja fördjupa sig i mina erfarenheter och lägga ett vetenskapligt perspektiv på mina erfarenheter.