Om Medicinmannens magi

 

Berätta om din bok!

Min bok handlar om Medicinmannen, Peter läkaren, som i kraft av sin status ligger runt med kvinnorna i sin omgivning med outsagda, men antydda löften om en relation. Den handlar också om kvinnor som gör destruktiva val av män, relationer där det förekommer misshandel, alkoholism, utnyttjande och svek.

Bekräftelsebehoven tar sig olika uttryck. Fenomenet förekommer inom hela vårdsektorn. Den handlar också om Carola och hennes utanförskap, hennes utsatthet, klassresa och ökande medvetenhet om kvinnors situation i samhället. Genom Carolas berättelse beskrivs kvinnosynens utveckling genom de senaste 50 åren och den sexism som fortfarande råder. Bristande vårdprogram blir till katastrofer. Peter och Carolas vägar möts på sjukhuset. En dag får någon nog!

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har länge närt drömmen om att våga skriva litterärt, till skillnad från de fackböcker jag skrivit tidigare. Idén om att beskriva övergrepp och maktutövning från personer, mest män, har funnits inom mig länge. Men som psykoterapeut har jag valt att ligga lågt.  Jag har nu tonat ner min verksamhet och tycker att jag har en större frihet att vara öppen. En händelse för några år sedan, när jag utsattes för en kränkande handling vid ett besök inom sjukvården, gav mig inspiration till boken. Jag har sedan arbetat med att utveckla idén och språket under flera år.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag är intresserad av människans psyke och hur samhället fungerar, eller inte fungerar. Ojämlikheten som fortfarande är stor, män som tar plats på kvinnors bekostnad. Kvinnor som inte tar sin plats.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Några nära vänner har stöttat under hela processen. De har läst, kommenterat och uppmuntrat. När jag berättat om min bok för personer inom vården har de stärkt mig i min uppfattning om hur vanlig problematiken är.

 

Skriver du på något nytt nu?

Jag har flera idéer men ingen jag vill berätta om. Tids nog är det dags men det är en process.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det gäller att vara uthållig och våga tro på sitt material och sin förmåga men det är lättare sagt än gjort.

 

Varför ska man läsa din bok?

Jag hoppas att den ska ge en spännande upplevelse och ser den också som ett debattinlägg.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar fortfarande lite med rådgivning och föreläsningar. Jag umgås med familj och vänner och jag är dessutom anhörigvårdare.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som känner sig berörda av innehållet. Kvinnor som väljer att ha relationer med destruktiva män, män som kränker kvinnor, vårdpersonal alla kategorier