Författarintervju – 40 vägval för ditt liv av Peter Erikson

  1. Berätta om din bok!

Boken vill bidra till att läsaren gör fler medvetna val i livet. De flesta av oss har en bra tillvaro i stort, men känner samtidigt att något saknas. Därför är det viktigt att kunna, våga och vilja göra tydliga vägval. I boken finns 40 ordpar som läsaren får förhålla sig till med korta kapitel om varje par av ord. Det ena ordet står mer för västvärldens konkurrens, prestation och effektivitet medan det andra ordet mer står för det som ofta förknippats mer med Öst – reflektion, balans och självkännedom. Jag tror vi behöver inslag av både Öst och Väst i våra liv. Boken vill ge läsaren konkreta tips och varje kapitel avslutas med några frågor. Läsaren kan också göra ett självtest i slutet av boken.

  1. Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idéerna har legat till sig under 10 – 15 år, där jag hämtat inspiration från både äldre filosofer och samtida författare. Sedan skrev jag boken under en relativt kort period under vintern och våren i år.

  1. Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det här är min fjärde bok. De tidigare har mer handlat om olika aspekter av kommunikation och ledarskap. Det är en oerhört kul process att väva samman tankar till en helhet, som ska hänga ihop och ha en röd tråd. Jag blir uppslukad när jag skriver och det är en lyckokänsla i sig.

  1. Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min första bok Planerad Kommunikation, utkom för närmare 20 år sedan och just nu skriver jag på den åttonde upplagan. Jag har bara mötts av positiva reaktioner, mest av typen ”Hur hinner du?”. För mig är det viktigt att stanna upp och tänka efter lite grann, samla intryck och sedan dela med mig av mina erfarenheter. Så slipper andra göra samma misstag som jag gjort.

  1. Skriver du på något nytt nu?

Just nu ser jag många oroväckande tendenser i både Europa och USA, där politiker mer verkar vara mot saker än att arbeta förnågot. Vi ser många exempel på nationalism, populism, kortsiktighet och egennytta hos både politiker och medborgare. Jag tror vi är många som behöver engagera oss för att tydliggöra vilka vägval som behöver göras för att skapa bra samhällen framöver. Jag bearbetar några idéer och det kanske blir en bok om något år eller så.

  1. Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Utgå från en bärande idé eller tanke du har, så att boken verkligen utgår från dig som person. Försök att hitta ett helikopterperspektiv först, vilka kapitel eller avsnitt vill du ska ingå i boken. Så får du en ram att utgå från när du sedan skriver din löpande text och går in i detaljer på olika saker du vill beskriva.

  1. Varför ska man läsa din bok?

Samhället ger oss allt färre ”färdiga” val och var och en behöver därför ta ansvar för att göra tydliga vägval i sitt liv, att  hitta sin egen livsstil. Vad vill du prioritera och vad vill du faktiskt sluta att göra? Boken ger läsaren konkreta exempel, tips och idéer på hur du kan använda din energi på rätt sätt för att må bättre.

  1. Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar som konsult och rådgivare till ledningsgrupper i företag och organisationer inom kommunikation, ledarskap och strategi. Jag leder också seminarier om omvärldsförändringar och scenarier för framtiden.

  1. Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Min bok vänder sig till de som står mitt i livet och som vill stanna upp och fundera lite över sitt livspussel. Om du fastnar lite för ofta i rutiner kan boken ge dig inspiration för att pröva nya alternativ och se nya möjligheter.