Berätta om din bok!

Min bok heter: Barnens bästa eller Faderns vilja. Berättelsen startar mitt i vår vårdnadstvist. En höstdag skriker jag ut att jag önskar att min exman med unga frun ska bli av med deras stora bostadsrätt. Jag som lokalpolitiker kämpar för att vi ska ha så få vräkningar som möjligt, speciellt när barn är inblandade. Fast i detta fall finns mitt hem att tillgå för dessa två unga skolpojkar, mina lintottar.

Det blir en märklig historia, infekterad och kontrasterna är stora. Sönerna hinner bli unga män innan berättelsen hittar sitt avslutande kapitel.  

 

Hur kom boken till?

Det är en berättelse direkt ur livet. Många namn är utbytta. Det började med att jag behövde skriva av mig och att jag kanske behövde använda det jag skrev till ännu en juridisk process. Boktankar fanns främst via boken Inte utan min dotter, som blev en storsäljare under 1980-talet av Betty Mahmoody.

Nu skulle jag kanske kunna skriva min bok om, Inte utan mina söner. I boken Inte utan min dotter, behövde hon fly över de irakiska bergen. Jag flydde från min man med min faders hjälp. Som kvinna behövs ganska ofta mod för att bryta upp och ta sig vidare i livet. Senare fick jag brottas med det så kallade rättssäkra samhället som inte förstår sig på funktionshinder av olika slag, Och bara att vara kvinna är allmänt svårare i rättsliga processer.    

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Den växte fram under skrivandet och livet vi levde under den tiden boken omfattar. Tidsmässigt omfattar berättelsen lite från min födelse och uppväxt då jag som 16-åring först lärde känna min exman och fram till att yngsta sonens tidiga flickvän fyller 20 år. Boken är inte skriven i kronologisk ordning utan bokens drama byggs med olika delar och ibland återvänder berättelsen i tiden, ibland avslöjar berättaren lite i förtid vad som kommer att hända framöver.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har en tydlig önskan om politiska förändringar med hjälp av denna debattbok. Som före detta nämndeman, kyrko- och kommunalt förtroendevalda ser och vet jag att stora förändringar behövs för att vi åter ska kunna få ett gott samhälle, inte minst för barnen. Det räcker inte med att barnkonventionen äntligen blivit lag i Sverige. Därför har jag även en Facebooksida om Barnens bästa i vårdnadstvister sen en tid tillbaka.

 

Skriver du på något nytt nu?

Ja, om Moder Gud tillsammans med en vän Elin Engström. Vi har startat projektet och ansökt om kulturstipendier via Svenska kyrkan. Även andra bokidéer finns.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Att skriva självbiografiskt är ett själsligt svårare, fast är samtidigt läkande när det behövs och extra viktig att skriva, än en fiktiv berättelse som kanske delvis bygger på egna upplevelser.

 

Varför ska man läsa din bok?

Den är spännande och lärorik! Du kan få modet att leva ditt liv mitt i ett familjekaos och hur viktigt det är att ta hjälp av andra. Tids nog kan du kanske förlåta dem som ville dig illa. Du kan nog också lättare förstå varför myndigheterna fattar sina olika beslut. För att förstå en medmänniska behöver du gå i hennes skor en dag eller två.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Min ambition är att få igång mitt företag YLWÖ på allvar med skrivande och utbildning. För mig kommer föreläsningar om mina böcker bli en självklarhet framöver.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Våra ansvariga politiker och människor som arbetar med sociala frågor eller är allmänt intresserade av sociala frågor, relationer, konflikter i förhållanden och vårdnadstvister. Och människor som är i eller lagom gått igenom en vårdnadstvist själva. Politikerna för att förändra strukturen kring vårdnadstvister. Det finns en riksdagsmotion med i boken med förslag på förbättringar. Vidare riktar jag mig till alla som vill förstå olika människoöden i vårt så kallade rättssäkra samhället. Och medsystrar och bröder för att våga ta hand om sig själva på olika sätt för att inte köra slut på sig själva. Det finns också kristen förkunnelse i boken om hur jag och vi prövas av vår Gud och hur vi bärs när det är som svårast.