Berätta om din bok!

Följ med till det tidiga 1800-talets bonde- och näringsliv påSmådalarö i den södra delen av Stockholms skärgård. Här drev den f.d. kofferdikaptenen Carl Peter Blom och hans systerson, inspektorn Anders Berg, jord- skogs- och trädgårdsbruk, brännvinsbränning, fyra krogar utmed farleden till Stockholm, vädermjölkvarn och fiske.
Utgångspunkten är korta, dagliga notiser i en arbetsjournal som Anders Berg skrev under nära 20 år, vilken nu presenteras i ett överskådligt och lättfattligt format, med placering i den tidens Dalarö och Sverige.
Vi får även möta ett stort persongalleri från hög till låg och ges inblickar i den tidens levnadsförhållanden samt yrkes- och sällskapsliv.
Boken är rikt illustrerad med bilder, kartor och fotografier med nära anknytning till innehållet. Den speglar en del av näringslivets historia i skärgården för 200 år sedan, och vänder sig därmed till lantbrukets folk, representanter för de yrken som beskrivs, historiker, skärgårdsentusiaster, boende på Dalarö med omnejd med intresse för sin hembygd, men också till alla de som har ett allmänt intresse för historia.

Hur kom boken till?

Författarna hade av skilda anledningar kommit över arbetsjournalen när de träffades. De beslöt sig ganska snabbt för att samarbeta om utgivningen av boken.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Många har skrivit om Dalarö och Smådalarö och dagboken var inte okänd. Efter en djupdykning i dess korta notiser nedtecknade under mer än 7 000 dagar framträdde dock efter avsevärd tid ett mönster som såg intressant ut att utveckla vidare. Vi hade ändå inte förväntat oss att resultatet skulle bli så omfattande. Förklaringar, fördjupningar, utvidgningar och faktaredovisning har nämligen gjorts om sådant som dagboken på sitt begränsade och flyktiga men ändå kärnfulla sätt tar upp. Vår förhoppning är därför att boken skall bli mer attraktiv, begriplig och lättläst.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skrivandet triggas av olika saker. Ibland är det nödvändigt att dokumentera fakta. Vid andra tillfällen kan man vilja dela med sig av tankar och intryck. Den här boken tillkom för att vi ville dokumentera ett stycke näringslivshistoria m.m. från vår hembygd.

Skriver du på något nytt nu?

Nej.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nej

Varför ska man läsa din bok?

Av ovan angivna skäl.