- Hur kom boken till?
Svar: Jag har flera år varit engagerad i psykologiska försvaret och i fredsfrågor. Tycker att det är för många krig och massförstörelsevapen på Jorden, med stort hot mot överlevnaden för Naturen, Djuren och Mänskligheten.
- Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
 
Svar: Första idén var att beskriva farorna med massförstörelsevapnen, men det känner ju alla till och rycker på axlarna, trots att alla innerst inne är rädda. Eftersom jag är fascinerad av Universum med miljarder galaxer, miljarder stjärnor etc. kom jag på att bygga upp boken med ett besök på Jorden, från en varelse från Universum, och så växte silvervarelsen fram och de krav denne ställer till mänskligheten - krav man inte kan tacka nej till.
- Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Svar: Jag har alltid skrivit mycket och det ligger flera halvfärdiga böcker i byrålådan. Har alltid med mig kollegieblock och penna, var jag än är (och för sedan in i datorn, när jag är tillbaka), Intressanta miljöer och människor inspirerar mig. Alla människor är ju unika.
- Skriver du på något nytt nu?
Svar: En bok att använda sig av där vi tillvaratar de enorma yrkeskompetenser, som seniorer och yngre har tillsammans. Och att inte ställa grupper mot varandra, utan skapa Samarbeten och Gemenskap. Då får vi ett bra samhälle.
- Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Svar: A. Flera författare har skrivit bra böcker hur en bok kommer till, med råd om praktiska åtgärder, också om PR och Marknadsföring. Läs dessa böcker. B. Samarbeta och ha kontakt med andra författare och var med på kontaktmöten. C. Planera skrivtiden. Helst varje dag. D. Ge inte upp!! E. Anlita proffs för det praktiska som tryckning och det tekniska. De har också kontakterna för att boken skall hamna hos olika återförsäljare. Proffsen ordnar det du inte kan, och gör att du kan koncentrera dig på skrivandet och din egen marknadsföring.
- Varför ska man läsa din bok?
Svar: Vi har en fantastisk planet, Jorden, som vi bor på, och jag beskriver dess utveckling och resurser, samt de faror vi ställt till med. Det bör ligga i de flestas intresse, att bevara och förbättra det vi har. Samt att man engagerar sig och påverkar i frågeställningar om Fred på Jorden.
- Vad gör du när du inte skriver?
Svar: Jag är affärsjurist och leder en företagsgrupp, med kvinnor och män från olika yrkesområden. www.responsring.com 
- Vilka vill du helst skall läsa din bok?
Svar: Alla. Kan vara bra diskussionsunderlag för människor i stort. Och gärna att politiker på olika nivåer läser den.