Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén var inte helt färdig. Den kom succesivt och efter många nedskrivna stolpar blev boken till. Jag ändrade lite under tiden  jag skrev. Boken
blev till exempel längre än vad jag tänkt mig, men det var så kul att skriva, så det bara flöt på.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Det har alltid varit roligt att skriva. Jag gillar att skriva brev och skriver dagbok nästan dagligen.  Barn tycker om berättelser och det är
främst dom som inspirerat mig.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Enbart positivt och då särskilt min man,  mina barn och barnbarn, men även släkt och vänner.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har en ny idé, så kanske.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Tycker du om att skriva, så bara skriv. Det händer en massa under skrivandets gång. En idé brukar föda fler idéer.

Varför ska man läsa din bok?
 Ja - det var en svår fråga, men jag skulle i alla fall bli glad och hoppas att även andra skulle känna detsamma.  Dessutom har boken ett
budskap och det kan vara en anledning.

Vad gör du när du inte skriver?
Det blir en del bakning hemma , hjälper till med lite matlagning på en restaurang och en del kontorsjobb. Ibland ritar och målar jag, spelar
dragspel då och då och umgås med min man, barn och barnbarn samt släkt och vänner.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Ja,  först och främst barn förståss, men det hade varit kul om även vuxna läste den.  Kanske vuxna, som läser för barnen?  Kanske i
lågstadieskolan eller på fritids?

Köp boken här!