Berätta om din bok!

Om man har en sällsynt diagnos är man som sjuk ganska utsatt till sina egna kunskaper om sjukdomen och när man går till läkaren är det inte för att få hjälp och hopp om tillfrisknande. Dit går man för att informera läkaren om hur sjukdomen påverkar och läkaren kommer då inte ha något som helst tröstande besked. Eftersom de inte vet tillräckligt mycket om sjukdomen.

Jag skriver om en speciell sjukdom som drabbar ett par personer i Sverige varje år. Det är en neurologisk muskelsjukdom som heter Friedreichs ataxi. Den drabbar personen som mycket ung och den är progressiv. Det finns ingen bot idag. Om man tränar fysiskt kan man bromsa effekterna något. Alla muskler, viljestyrda och icke viljestyrda, såsom hjärta osv. drabbas.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Några medlemmar i föreningen Bota FA! kontaktade mig och ville ha hjälp att skriva en upplysande bok om sjukdomen som skulle kunna säljas och därmed ge intäkter till forskning om sjukdomen. Vi sökte medel hos Allmänna arvsfonden i förhoppning att få det finansierat av dem. Och det fick vi. Därmed behövde vi inte söka intresse hos ett bokförlag utan kunde göra en bok helt själva.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har förmånen att ha skrivandet som jobb. Och det som inspirerar mig är att få ta del av andra människors öden. Jag drömmer om att skriva skönlitterärt. Jag är inte där ännu. Men verkligheten är inte så dum den heller.

Skriver du på något nytt nu?

I huvudet. Men inget som kommit på pränt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Inget ämne kan avfärdas som ointressant. Bara man ger läsaren chansen att följa med in på djupet. Gestalta. Konkretisera. Var ärlig. Vad du än skriver på så vill man känna sig delaktig som läsare. Och då måste man ha fullt förtroende för den som skriver.

Varför ska man läsa din bok?

För att den lär oss något om livet. Hur man hittar livsglädje, tålamod och hopp i livet. Vare sig man är frisk eller sjuk. Men det är också en faktabok om en speciell sjukdom.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är gärna utomhus. Nära hästar, hundar, vänner eller min familj.

Köp boken här!