Berätta om din bok!

Olycka sig är en fristående fortsättning på min första bok Supé för tre och ingår i ett tema som omfattar fyra böcker. Berättelserna kretsar kring ett hotell i Bohuslän där personalen står i centrum. Det mesta är baserat på en true story och i den sista går jag tillbaka till 1967 då hotellet var i massmedias centrum Två av dåvarande krögarens söner, som också arbetade som servitörer, sköt tre poliser. K-pistarna förvarades i en gammal skorstenspipa och 863 stöld objekt gömdes i ett lönnrum.

Hur kom boken till?

Det blev en naturlig fortsättning på den första och är en sann historia där en vanlig man drabbas av blind avundsjuka och skjuter sig in i ett iv som fredlös.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Man kan säga att denna berättelse växte fram helt naturligt i samband med att jag följde mannen som ”olyckat sig”.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det är helt kart så att jag intressera mig för människan och vad hon är beredd att göra i vissa situationer.

Vad driver henne?

Vad formar?

Var går gränserna?

Hur kan våld deformera?

Skriver du på något nytt nu?

Jag har bok nummer tre i min tema serie klar för tryck. I väntan med att avsluta serien har jag börjat på en annan. Arbetsnamnet är Attentat och handlar om ett terrordåd på skidskytte VM i Östersund.