Berätta om din bok!

Att gå till myternas historiska rötter har jag försökt.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det ligger en lång historia bakom det. Jag har hittat först ruiner av en berömd elddyrkans temple på min födelseort och jag har rapporterat det 1978…

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

När jag hittar något nytt och viktig i den forntida myterna och mytiska historierna skriver jag ner det.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Inte särkilt mycket med intresse.

Skriver du på något nytt nu?

Komparation av myter och vederbörane historier försätter.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv ner när du har kommit på nytt och samla dem; kanske är dem värdefulla och nyttiga för de andra.

Varför ska man läsa din bok?

Det fins många viktiga historiska och religionshistoriska gåtor som har löst just i denna bok.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag studerar och idrottar

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som söker och vill veta mer om historiska rötter av religionsmytologier och religionshistorier.