Berätta om din bok!
Jag har försökt beskriva en sårbar människas liv, från generationer innan till dags dato. I stort handlar boken nog om bemötande hur vi människor hanterar främmande fåglar.
Det finns avsnitt I boken som inte är så trevliga, där jag beskrivit min tid som missbrukare och kriminell, jag har dock försökt att inte lägga in någon analys av de situationer som uppstår eller på annat sätt konstruera känslor eller upplevelser. Boken är skriven rakt på sakt.
Så det är lite historia, lite missbruksliv, återgång till samhället och vad det kostar en människa samt I slutet lite tankar jag fått med mig på min livsresa.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag har skrivit boken under en tidsperiod om tio år, av tvång mer eller mindre eftersom jag lovade min mamma att skriva en bok då jag var ca 12 år under ett LSD rus.
Mitt liv var färdigt för publicering, nu då jag kommit så långt och är så klar, jag vill bara väcka känslor med boken.

ad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
För  mig har det varit viktigt att få beskriva och berätta om livet efter missbruk, att skriva en bok som kan ge bade vanliga människor något nytt och även miljöskadade socialarbetare en tankeställare.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Alla I min omgivning är stöttande och positiva till min bok, och att jag skrivit den

Skriver du på något nytt nu?
Ja jag har börjat skriva om mina resor eller en resa som ska ta sin början I December, en lite lättsammare bok.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Bara skriv, det du vill och se sen om det är en bok  eller inte när du skrivit klart

Varför ska man läsa din bok?
Ifall man vill lära sig något nytt, det är en känslobok, en annorlunda bok om baksidan på tillvaron om man nu vill kalla det baksida, en annan kultur än den svenska kulturen I vårt samhälle I Sverige. Man skall läsa den för att kanske få någon form av förståelse för oss som inte levt ett "normalt" liv.

Vad gör du när du inte skriver?
Träffar vänner, spelar dataspel, jobbar och reser.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag vill att alla vuxna skall läsa min bok.

Köp boken här!