Berätta om din bok!

Boken är inspirerad av egna upplevelser och möten med andra människor.

Hur kom boken till?

Diktens form och språk har varit mitt uttryckssätt sedan jag var barn. Bokens innehåll är ett urval av de senaste 15 årens skrivande. Dikten kommer oftast till mig ute i naturen eller på andra plaster då det finns tid för reflektion och eftertanke.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén med boken är budskapet att våra känslor har något viktigt att berätta, i synnerhet idag. De kommer till oss i våra drömmar och pockar på i vardagen, ökar i kraft tills vi lyssnar.       Vi lever i en anda av narcissism och prestationsbaserad uppskattning och med krav på att skapa oss själva både till det inre och det yttre. Formen och bokens disposition växte fram under urvalsprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Olika känslotillstånd påkallar min uppmärksamhet. Jag lyssnar inåt, fattar pennan och låter texten flöda. Naturen, skogens ljud och dofter, havet, människoöden inspirerar mig. Den andliga dimensionen och existentiella frågor om livet.

Skriver du på något nytt nu?

En sagobok som är tänkt att läsas av barn och vuxna tillsammans. Boken vill uppmuntra till gemensamma upplevelser, ett narrativ som ökar förståelsen för den egna personen och som för utvecklingen framåt. Boken vill också inspirera till vandring i naturen.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Gör det! Fantastisk känsla att få hålla i sin egen skapelse i form av en fysisk bok.

Varför ska man läsa din bok?

Förhoppningsvis lockar mina dikter till eftertanke och inspiration. Kanske även tröst och lindring.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar som terapeut, med barn och familjer. Lever i övrigt i det kreativa flow som känns rätt i stunden.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag hoppas att de flesta människor kan hitta något att tycka om. En del av mina dikter kan vara en hjälp för stressade människor som önskar hitta tillbaks till kärnan i vår tillvaro. En hjälp att släppa egot och vända lyssnandet inåt för en stund.