Förskjuten identitet – schizofreni eller nya perspektiv av Kristina Nilsdotter Förskjuten identitet – schizofreni eller nya perspektiv av Kristina Nilsdotter

Den här boken handlar om det som med psykiatriska termer benämns 'psykos' och 'schizofreni', och kan rekommenderas till dem som seriöst vill nalkas en förståelse av upplevelserna inom detta spektrum. Det är en bok för både själverfarna, anhöriga och personal, t.ex. inom psykiatri och socialpsykiatri – synvinkeln på och inställningen till problemen är inte avgörande för att boken ska vara givande.

Till största del innehåller boken författarens egna berättelser om att drabbas av ett svårt och svårbegripligt nytt levnadstillstånd, om vad detta haft för konsekvenser för egna funktioner, tankar och relationer, och om hur hon lyckats gå vidare. Men det är ingen lång kronologisk berättelse att sträckläsa, utan snarast ett stort lappverk att själv bestämma sin läsning av. Bokens kapitel är indelade i olika problem-/erfarenhetsområden. Dessa är sedan i sig uppdelade i olika undersektioner, som för att lättare kunna återfinnas är skrivna på olikfärgade blad. Sektionerna är av fyra återkommande typer: egna berättelser ur livet och tankar kring dessa; anknytande texter hämtade ur psykiatrisk litteratur; författarens kommentarer till föregående psykiatrisk sektion; samt anknytande glimtar ur filosofi och religion.

Pris 355 kr, för beställning maila [email protected]