Berätta om din bok!
Det är en modern fotografisk handbok på svenska som ingående behandlar digital fotografi och dess tekniska förutsättningar. Det finns gott om böcker som handlar om den ”icke-tekniska” sidan av fotografin, men få som utgår ifrån fotografins fysikaliska, fysiologiska och tekniska förutsättningar. De böcker som finns skrevs långt före den digitala teknikens genombrott och är hopplöst föråldrade. Fotografin skildras ur såväl tekniska som andra aspekter – huvudsakligen behandlas olika kameratypers och kamerakomponenters uppbyggnad, men också ämnen som fotografins historia och hur vårt synsinne uppfattar en bild. I boken kan man läsa om grundläggande fotografisk optik, optiska komponenter, avbildning, aberrationer, objektivkonstruktioner, digitala bildsensorer, ögat och synen, ljuskällor, belysning, färghantering samt orsaker till och hantering av oskärpa. De möjligheter som den digitala tekniken erbjuder behandlas utförligt, alltifrån bildförbättring till mer avancerade tekniker som utvidgat dynamikomfång med HDR-fotografi, bildregistrering och utökat skärpedjup med fokusgaffling. Ett kapitel ägnas åt speciella fotograferingstekniker och deras användning: fotografiska filter, makrofotografi, perspektivkorrigerande objektiv och panoramafotografi.
Hur kom boken till?
Det enkla svaret är att jag saknade en sådan här bok. Ursprunget är de anteckningar som jag började föra då jag märkte att jag gång på gång letade fram samma fakta från bruksanvisningar, böcker, internet och andra källor. Det jag främst letade efter var de approximativa samband som är bra att ha tillhands vid fotografering. Ibland misslyckades letandet, då fick jag själv härleda det jag sökte. Planen var att samla informationen i ett dokument och genom detta ha den lätt tillgänglig. Sedan växte dokumentet mer och mer med annan information av intresse för fotografi. Någonstans på vägen bytte fotograferandet och dokumentet huvudroll. Jag började ta foton för att prova och illustrera det som stod i dokumentet. Det som börjat som anteckningar för stöd till mitt privata fotograferande blev istället ett syfte för fotograferandet.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Från början hade jag tänkt bygga ut mina privata anteckningar och annat samlat material till någonting kring 100 sidor. Efter ett tag insåg jag att jag skrev på en bok.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid roats av att läsa och skriva. Varför är svårt att säga, troligen på grund av att jag är uppvuxen i ett hem fyllt med böcker. Jag läser allt ifrån vetenskapliga artiklar till skönlitteratur av nobelpristagare. I nödfall baksidor av flingpaket. Att skriva en text om något som intresserar mig är ett rent nöje som ger utlopp för min kreativitet och formuleringsglädje. Ofta när jag går på promenad eller sitter på tunnelbanan filar jag på formuleringar i huvudet.
Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag har flera projekt på gång som jag tänkte återuppta efter att jag blir klar med den här boken.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ge inte upp. Fastna inte på enstaka ord eller på hur en mening ska se ut. Skriv i så fall ungefär det du tänkte på och gå tillbaka i efterhand.
Varför ska man läsa din bok?
Man kan få svar på nyfikna frågor som man kanske burit på länge. Man får en djupare förståelse av bildkedjan, dvs. allt det som påverkar ett fotografis tillkomst.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar med ledning av forskning och utveckling på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). På fritiden ägnar jag mig åt läsning, fotografi, musiklyssnande, promenader och våra två hus (radhus och fritidshus).
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som vill och behöver veta mer om fotografins tekniska förutsättningar än vad som vanligtvis brukar finnas i fotohandböcker. Det kan handla om ambitiösa fotografer som vill öka sina kunskaper om fotografisk teknik, en ingenjör som vill använda fotografi för en speciell tillämpning eller en professionell fotograf som är i behov av att utöka sin tekniska expertis.