Berätta om din bok!

Precis som titeln antyder är boken en ABC-bok. Varje bokstav har en vers med tillhörande gouachebild. Texter och illustrationer är lika viktiga och medvetet utförda med en blandning av fantasi och realism. Humor är genomgående en väsentlig beståndsdel. Syftet är att boken skall vinna pedagogiskt på sin utformning, eftersom det är lättare att minnas bokstäverna i ett lustfyllt sammanhang. Målgruppen är framför allt förskole-/skolbarn med föräldrar/lärare. Boken passar dock för alla åldrar. Den kan finnas med inom SFI för vissa språkutövare eller läsas av vem som helst som avkoppling.

Margareta Bervenmark