Berätta om din bok!
Händelser i mitt liv har förts samman med några av de tidningsartiklar jag skrivit i DN, Tidningen Kulturen, SLA, VK, NSD och andra avisor. I tid rör det sig om skolstart på Holmön utanför den västerbottniska kusten 1941 fram till mitt yrkeslivs avslut 2005 vid Österrikes utbildnings - och kulturministerium. Inslag om kultur och idrott och möten med kända och andra spännande människor finns med.
Hur kom boken till?
En chefredaktör hade tidigare uppmuntrat mig att samla mina tidningsartiklar i en utgåva, min familj ville att jag skulle skriva något om mitt liv. Efter ett sextioårs studentjubileum 2016 i Umeå tog jag beslutet att följa råden.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag hade tidigt klart för mig hur jag skulle lägga upp skrivandet. Aktuella händelser inom och utom Sverige påverkade under arbetets gång.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Aktuella ämnen får mig att vilja skriva, likaså minnen och tillbakablickar. Jag blir inspirerad av goda författare inom olika genrer, numera prioriterar jag gärna biografier.
Skriver du på något nytt nu?
Nej, inte för ögonblicket men tankar om en ny bok finns. Även essäer finns med i bilden.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv rakt och klart, försök att få med humoristiska vändningar när läget är passande.
Varför ska man läsa din bok?
Jag hoppas att den som är intresserad av samhällets utveckling, skola och utbildning, kultur, människor och idrott under den tid jag behandlar kan ha utbyte av min bok. Geografiska hållplatser är Umeå, Uppsala, Skövde, Wien och Mexico City.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag umgås med familjen, läser, lyssnar på musik och föredrag, väljer intressanta program i TV, deltar i föreningsliv, promenerar ofta; kvarvarande sport efter många års tennisspel är nu biljard.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag hoppas min familj, mina vänner och andra utanför dessa kretsar vill ta del av min bok. Kanske kan yrkesverksamma inom skola och utbildning ha särskilt utbyte av boken, liksom de som är intresserade av August Strindberg.
Boken kan man köpa här vulkanmedia.se/fran-holmon-till-wien