Berätta om din bok!
Min bok som handlar om mitt liv, livet som har varit innehållsrikt till tider. Min barndom, hur vissa saker kan ställa allt på huvudet i ett barns liv när något händer som inte ska hända. Från insidan i Knutby före och efter det tragiska mordet som inte bara skakade Sverige, men fick uppmärksamhet i andra länder. Smärtan och glädjen i att vara familjehem. Jag vet att jag inte hade överlevt utan Gud, både psykisk och fysisk.
Hur kom boken till?
Genom tankar och önskan att ge ut en bok. Och framför allt min man som ofta påminde mig att jag borde ge ut en bok. Det slutlige och avgörande steget tog jag när ett av våra familjehems placerade barn lämnade oss.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det var redan en färdig idé
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Kärleken till människor , hur värdefulla alla är. Från stor till liten, om mina livserfarenheter skulle få hjälpa någon, ge tröst eller inspirera någon under livets väg är det värd allt för mig.
Skriver du på något nytt nu?
Tankarna finns där.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Alla bär vi på en historia, och när du börjar att sammanställa den så kan det bli riktigt intressant. Våga att ta steget att börja att skriva om ditt liv och dina erfarenheter.
Varför ska man läsa din bok?
Några kommer att känna igen sig i några kapitel. Du kan få insyn i några saker som du inte hade någon aning om. Genom media har du fått en bild, men här får du det ifrån mig och hur jag har upplevt saker i livet. Och det är verkligen genom glädje och sorg.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag är familjehems mamma. Engagerad i församling ( predikar b la) älskar människor att samtala och uppmuntra människor. Och mina nära och kära, min man och våra barns familjer älskar jag att tillbringa tid med.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag vill att alla ska läsa den. Troende eller inte troende. Man eller kvinna jag tror många vill hitta bitar som går lite utöver det vanliga.