Berätta om din bok!

Boken består av en samling krönikor som tidigare publicerats i tidningen Östra Småland. Texterna behandlar allt ifrån personliga misslyckanden, stress och utmattningssyndrom, till engagemang och medvetenhet, gemenskap och delaktighet, rätten att vara människa, skyldigheten att vara medmänniska, samt insikter och lärdomar som det paradoxala i att behöva släppa kontrollen för att en gång för alla ta kontrollen över sitt liv.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag kände att en röd tråd löpte genom mina texter, att de alla på sätt och vis hängde ihop, samtidigt som jag ville sammanfatta drygt två års skrivande, och drygt två års liv, för att kunna använda det som en språngbräda mot nya utmaningar. Dessutom har flera läsare berättat att de samlar på dem, så jag tänkte att det vore roligare, och mer praktiskt, att ha dem i en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid haft ett stort behov av att uttrycka mig, i ord, i bilder, med kroppen …

Drivkraften i skrivandet har varit att bidra till en viss medvetenhet, att få folk att tänka till och känna efter, att få folk att inse att trots att vi är så olika, och bör vara det, är vi i grund och botten så lika.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De flesta har varit uppmuntrande. De andra bryr jag mig inte om.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, förutom att jag fortsätter skriva krönikor för tidningen Östra Småland, har jag initierat ett annat bokprojekt. Med fokus på ett ämne. Som berör oss alla.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ge inte upp! Skriv, skriv, skriv! Var sann mot dig själv. Håll fast vid din stil. Ta gärna emot råd och vägledning, det är så lätt att bli blind för sin egen text, men tappa inte kursen eller ditt personliga uttryck. Det finns många som kan skriva. Men det finns ingen som kan skriva precis som du.

Varför ska man läsa din bok?

För att den är befriande, medvetengörande och här och där rätt underhållande.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag försöker göra livet så bra som möjligt för mig själv och för dem som står mig nära.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som vill och kan ta den till sig. De som är mottagliga för att se sin egen roll i tillvaron. De som vill förstå sig själva såväl som andra. De som vill utvecklas.